ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w Warszawie, 7 listopada 2018 r.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w Warszawie, 7 listopada 2018 r.

 

Obok spraw organizacyjnych związanych z nową kadencją władz SITPChem, najważniejszym akcentem posiedzenia Prezydium ZG SITPChem 7 listopada w Warszawie było spotkanie z kol. Ewą Mańkiewicz-Cudny, która zapoznała uczestników posiedzenia z planowanymi w najbliższym czasie aktywnościami Federacji, w tym o planowanym IV Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, 13-15 czerwca 2019 r. w Krakowie. IV Zjazd organizowany wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich odbędzie się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” w Krakowie. Kol. Prezes zapraszała do wszechstronnej współpracy SITPChem i Federacji. Przypomniała o dorocznym konkursie na tytuł Złotego Inżyniera; prosiła o składanie kandydatur – chemików. Dziękowała za zaangażowanie członków SITPChem w pracach Komitetów i Komisji FSNT-NOT i zachęcała do jeszcze większej aktywności i zaangażowania i popularyzowania działalności FSNT-NOT w środowisku Chemików.
Podczas posiedzenia Prezydium omawiano też sprawy przygotowań do Kongresu FATIPEC’2020 i warunków współpracy z tym Kongresem. Omawiano przygotowania do finału 50. Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru Chemii. Ważne były zapowiedzi możliwej współpracy z PIPC oraz z PTChem

Inf. SITPChem, 25. 11.2018 r.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.