ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją – wydanie 11/2018

Ochrona przed Korozją – wydanie 11/2018

Na łamach najnowszego wydania miesięcznika SITPChem „Ochrona przed Korozją” znajdziecie Państwo m. in. artykuły naukowe:

Wpływ itru na wyniki badań termograwimetrycznych nowego nadstopu kobaltu typu Co-10Al-5Mo-2Nb; The influence of yttrium addition on thermogravimetric behaviour of new Co-10Al-5Mo-2Nb Co-based superalloy — G. Moskal, A. Tomaszewska, D. Migas, T. Mikuszewski, A. Jasik, T. Maciąg

Wpływ cyklowania na dyfuzję wodoru w kompozytowej elektrodzie LaNi4,5Co0,5 przy użyciu techniki potencjostatycznego rozładowania; Effect of cycling on hydrogen diffusivity in LaNi4.5Co0.5 composite electrode using constant potential discharge techniques – K. Bordolińska, A. Giemza, H. Bala

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Część 1: Ogólny opis technologii i struktura powłok; Thermal diffusion zinc coating technology with reactive atmosphere recirculation. Part 1: General description of technology and structure of coatings — H. Kania, J. Sipa.

W tym wydaniu także: interesujące doniesienia z prasy technicznej na temat korozji; omówienie Forum Nowoczesnych Technologii Malowania, konferencji Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej, a także zaproszenie na XXVII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną ANTYKOROZJA. Systemy-Materiały-Powłoki. 20-22 marca 2019 w Ustroniu-Jaszowcu.

Przypominamy, że prenumeratę można zamówić:
http://www.sigma-not.pl/czasopisma-40-czasopisma-wielobranzowe-ochrona-przed-korozja.html

więcej: http://www.ochronaprzedkorozja.pl/

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.