ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

50-lecie Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

50-lecie Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Od 30 listopada do 1 grudnia br. w Poznaniu odbywały się uroczystości 50-lecia Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jubileusz obchodzony był wspólnie z X Konferencją Naukową ” Chemia – Nauka i Przemysł „.

 

Wystąpienie Dziekana Wydziału Technologii Chemicznej PP, członka SITPChem, prof. Krzysztofa Alejskiego (z lewej) i JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego podczas otwarcia Jubileuszu 50-lecia Wydziału

Prezes ZG SITPChem, kol. Jerzy Klimczak, przesłał na ręce Dziekana Wydziału, prof. Krzysztofa Alejskiego, adres gratulacyjny SITPChem, w którym, obok gratulacji i wyrazów najwyższego uznania za trud kształcenia i wychowywania inżynierów technologów napisał: „Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i sukcesy, a na nowe pół wieku życzymy siły i wytrwałości oferując wszechstronną współpracę naszego Stowarzyszenia na rzecz chemii i przemysłu chemicznego”.
Na konferencji zaprezentowała się m. in. firma ADOB Sp. z o.o. – członek wspierający SITPChem. W uroczystościach uczestniczyli członkowie poznańskiego Oddziału SITPChem;

Więcej http://www.fct.put.poznan.pl/

(Inf. Roman Grycza, SITPChem O/Poznań), 3. 12. 2018

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.