ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Rocznica śmierci kol. Jerzego Paprockiego

Rocznica śmierci kol. Jerzego Paprockiego

21 sierpnia 2017 roku w Warszawie zmarł mgr inż. Jerzy PAPROCKI – nasz Przyjaciel, mądry i dobry Człowiek. Członek Honorowy SITPChem, pierwszy w historii Stowarzyszenia Członek Honorowy Zarządu Głównego SITPChem, związany ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1950 r., współtwórca ważnych dla całego środowiska inicjatyw i wytrwały realizator najważniejszych przedsięwzięć.

Każde stowarzyszeniowe spotkanie, posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego, każda konferencja organizowana przez oddziały SITPChem w minionym roku przypominała, jak bardzo Go brakuje, jak wielkie puste miejsce pozostało po Jego odejściu.

Jerzy, pamiętamy Twoją pracę, Twoją życzliwość, a nade wszystko Ciebie – jako Przyjaciela, wspaniałego, mądrego Człowieka. Bez Ciebie jest bardzo, bardzo źle.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.