ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XI Sympozjum GRANULACJA’2018

XI Sympozjum GRANULACJA’2018

Nałęczów, 9 – 11 maja 2018 r.

Dziękując za zaproszenie na XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 w Nałęczowie; na temat: stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji, zwracam uwagę, że systematyczne spotkania osób i firm zainteresowanych problemami granulacji są efektem konsekwentnego zainteresowania tą problematyką Puławskiego Oddziału SITPChem, a co za tym idzie z sukcesem organizowanego, co trzyletniego, Sympozjum GRANULACJA. Znakomity dobór prezentacji i wykładowców, i znajomość problemów granulacji, czyni to sympozjum znaczącym wydarzeniem w kalendarzu zainteresowanych

osób i firm. Udziałem PT Organizatorów, obok kompetencji są znakomite umiejętności organizacyjne i empatia. Wspaniałe Sympozjum, w pięknym miejscu, nienaganne organizacyjnie i z niezwykle atrakcyjnym programem, czyni je wydarzeniem ważnym i wpisującym się w realizację Misji Stowarzyszenia |nżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 odbywało się od 9 do 11 maja 2018 r. w Nałęczowie; przewodni temat Sympozjum, to Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, PROZAP Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

Sympozjum finansowo wsparli: Grupa Azoty Puławy, INS Puławy, PROZAP Grupa Puławy i ARKEMA Innovative Chemistry.

Komitet Naukowy Konferencji stanowili: prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka; prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska; prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków; prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz; prof. dr hab. inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka; dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska oraz prof. dr hab. inż. Janusz IGRAS i dr Piotr RUSEK – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

Komitet Organizacyjny stanowiły Henryka BAŁABUCH-RADTKE (SITPChem Oddział w Puławach) i Alicja STOŁECKA (Instytut Nowych Syntez Chemicznych).

 

Sympozjum podzielono na cztery sesje:

 

Sesja I – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM i dr inż. Andrzej BISKUPSKI

Zaprezentowano następujące referaty:

 1. Najnowsze tendencje w zakresie badań nad procesami granulacji – p dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
 2. Innowacje w badaniach i technologiach nawozowych z wykorzystaniem technik granulacji – dr Piotr RUSEK, dr Sebastian SCHAB – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.
 3. Zwiększenie precyzji pomiarowej wielkości i kształtu cząstek granulowanych nawozów mineralnych dzięki technologii dynamicznej analizy obrazu (jako rozwiązanie udoskonalające kontrolę procesu jakości produktu gotowego)Jan KULA (ATEST)
 4. Innowacyjny analizator mini 3D – nowa metoda trójwymiarowego pomiaru cząstek – Dariusz SIEMIASZKO, Dorota KAMIŃSKA, Monika KWIATKOWSKA (KAMIKA Instruments Spółka z o.o. Sp. k.).

 

 

Sesja II – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ i mgr inż. Anna BIENIECKA

 1. Analiza wartości granulatora talerzowego (zastosowanie inwentyki do doskonalenia konstrukcji) – dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
 2. Analiza konstrukcji układów roboczych uniwersalnych granulatorów do materiałów o niedużej wydajności – prof. dr hab. inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
 3. Symulacja dynamiczna ruchu grudek w grudkowni ku wibracyjnymJacek FELIKS (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 4. Badania porównawcze brykietowania w nowych układach zagęszczania pras walcowychAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ, dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
 5. Granulacja mączki wapiennej przy użyciu wybranych cieczy wiążących – Tadeusz GLUBA, Tomasz P. OLEJNIK, Andrzej OBRANIAK (Politechnika Łódzka), Robert SIUDA, Jerzy KWIATEK, Agnieszka MARSZAŁEK-GUBIEC, Tomasz PIETRASIK (Nordkalk Sp. z o.o.)

 

Sesja III – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER i prof. dr hab. inż. Roman HEJFT

 1. Technologia produkcji nawozów saletrzanych metodą granulacji mechanicznej
  w GA ZAK SA
  – Bartosz MOSZOWSKI, Konrad ŻAK, Tomasz KRAWCZYŃSKI (Grupa Azoty ZAK SA); Przemysław MALINOWSKI (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
 2. ZAKSAN – saletra amonowa o zawartości 32%N – sztandarowy produkt Grupa Azoty ZAK SA – Ewa PANKALLA, Krzysztof KOZIOŁ (Grupa Azoty ZAK SA); Andrzej BISKUPSKI (INS Puławy)
 3. Doświadczenia eksploatacyjne praca nad jakością SALETROSANU – Sebastian JAGUSIŃSKI, Tomasz KOZIOŁ, Sylwester ŻELAZNY, Paweł POTACZEK (Grupa Azoty Tarnów)
 4. Budowa i uruchomienie instalacji mechanicznej Nawozów II – Tomasz KOZIOŁ, Daniel SZCZERBA, Sebastian JAGUSIŃSKI, Jan OBRZUT (Grupa Azoty Tarnów)
 5. Granulacja nawozów na bazie azotanu amonu – stan techniki oraz rozwój produkcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA – Tomasz KOWALCZYK, Piotr CHĘĆ, Marek KOZAK (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA)
 6. Właściwości detonacyjne nawozowej Saletry Amonowej i opartych na niej materiałów wybuchowych – Daniel BUCZKOWSKI (Instytut Przemysłu Organicznego); Bogdan ZYGMUNT (Wojskowa Akademia Techniczna)

 

Sesja IV – przewodniczący: mgr inż. Jerzy KOMORNICKI (wiceprezes SIARKOPOL Tarnobrzeg) i dr inż. Andrzej Biskupski

 1. Badania Granulacji Struwitu metodą kompaktorowania – Mieczysław BOROWIK, Zdzisław ZDEB, Marzena MIKOS-SZYMAŃSKA, Anna ZDUNEK, Sebastian SCHAB, Andrzej BISKUPSKI, Piotr RUSEK, Krzysztof BOROWIK (Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy)
 2. Badania nad otrzymywaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie odpadowych surowców fosforowych oraz bakterii Bacillus megaterium – Maciej ROLEWICZ, Piotr RUSEK (Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy)
 3. Ocena wytrzymałości granul nawozów mineralnych przy wykorzystaniu rozkładu Weibulla – Wojciech PRZYSTUPA (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie); Piotr Rusek (Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy)
 4. Preparaty antyzbrylające firmy POLWAX SA – Izabel ROBAK, Grzegorz KUBOSZ (POLWAX SA)
 5. Podsumowanie Sympozjum.

 

Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 w Nałęczowie „Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji” już jedenasty raz rozmawiali, dyskutowali, prezentowali problemy i pokazywali nowe rozwiązania w zakresie granulacji. To wyjątkowe sympozjum skupia naukowców i praktyków – już tematyka referatów wskazuje na bliską współpracę firm i ośrodków naukowych – uczelni i instytutów.  W przerwach i kuluarach zawsze były gorące dyskusje. Z sympozjum Granulacja od początku współpracuje Komitet Naukowy, w którym zasiadają znakomicie profesorowie,  także praktycy znający firmy i instalacje granulacji.

Obok merytorycznej, bardzo bogatej oferty Sympozjum, Organizatorzy zaproponowali także chwile wytchnienia. Pierwszy wieczór w ATRIUM w Nałęczowie na wspaniałej kolacji, a także podczas zabawy w kręgielni, na basenie, spacerach w pięknym uzdrowiskowym parku. Po wykładach drugiego dnia zorganizowano wycieczkę do nieodległego od Nałęczowa Lublina, zwiedzanie Zamku i Starego Miasta z przewodnikiem, zwracającym uwagę na historyczne wspaniałości Lublina, spacer po Starówce, na której maleńkie uliczki i remontowane ciągle piękne kamieniczki budzą zachwyt i podziw. Pełno tam także zaczarowanych miejsce, coraz częściej udostępnianych w postaci uroczych kawiarenek i barów.

Organizatorom, SITPChem Oddział w Puławach trzeba pogratulować wytrwałości w przygotowywaniu Sympozjum Granulacja i zapewnienie ciągle bardzo wysokiego merytorycznego poziomu. Organizatorom, Paniom Henryce Bałabuch-Radtke i Alicji Stołeckiej, oraz Bartoszowi KOLETCE (PROZAP Sp. Z o.o.), Małgosi RUŁCE i Iwonie SZULOWSKIEJ (SITPChem O/Puławy) należą się słowa najwyższego uznania, bowiem nie tylko wykładowcy, ale także każdy uczestnik Sympozjum był traktowany w sposób wyjątkowy. Doskonała organizacja i konsekwencja jest z pewnością także owocem dobrego współdziałania Koleżanek i Kolegów z Oddziału SITPChem w Puławach; na każdym kroku widać wzajemną życzliwość i koleżeńską współpracę. Gratulacje.

Organizatorzy zapraszali na kolejne Sympozjum GRANULACJA, najpóźniej za trzy lata.

 

Anna Bieniecka, wiceprezes ZG SITPChem

 

 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.