ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem

Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem

19 kwietnia 2017 r. odbyły się posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem. Podczas Prezydium, najważniejsze sprawy związane były z ostatecznym już zatwierdzeniem projektu planu pracy’2017 oraz wniosków o odznaczenia dla Koleżanek i Kolegów, które rozpatrywała Komisja Nagród i Odznaczeń SITPChem. Prezydium jednomyślnie zatwierdziło przedstawione wnioski. Członkowie Prezydium ustosunkowywali się także do propozycji Kolegów z Oddziałów, m. in. w Cieszynie, w sprawie planowanych zapisów w opracowywanym Statucie SITPChem – głosując wnoszone poprawki. Prof. Jacek Kijeński – prezes – zaproponował zapisy dotyczące najważniejszych zadań Stowarzyszenia, takich jak integracja środowiska, ochrona i dbałość o rangę tytułu inżyniera. Krótko zaprezentowano kalendarz przygotowań do uroczystości Jubileuszu 90-lecia SITPChem w Warszawie, 27 listopada br.

Zarząd Główny SITPChem, obradujący 19 kwietnia 2017 r. z udziałem Prezesów niektórych Oddziałów podejmował wiele ważnych spraw, w tym niezbędnych do zatwierdzenia preliminarzy przychodów i wydatków na bieżący rok, przygotowania do 27 listopada br. – Jubileuszu 90-lecia, a wcześniej obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SITPChem. Okres przygotowań do Jubileuszu Stowarzyszenia jest wypełniony rozważaniami nad sposobami działania w obecnych warunkach, w zmienionym otoczeniu przemysłowym i organizacyjnym. Niektóre formy aktywności są wciąż tak samo aktualne; inne warto zweryfikować dopasowując do nowych warunków i potrzeb środowiska inżynierskiego. Jednak najważniejsze cele Stowarzyszenia – integracja środowiska i dbałość o wspólne interesy kadry inżynierskiej i przemysłu – pozostają niezmienne, a tradycja wspólnego działania pozwala na wiarygodne przenoszenie spraw chemików i przemysłu chemicznego w bieżące problemy i sukcesy gospodarki. Świadczy o tym nieustająca obecność członków SITPChem zarówno w firmach chemicznych, jak i – coraz częściej – na uczelniach i w szkolnictwie zawodowym na różnych poziomach, a także w administracji na różnych szczeblach. Dyskusja na ten temat trwa w Oddziałach Stowarzyszenia, także przygotowujących się do lokalnych Jubileuszy, np. w Oświęcimiu, Cieszynie, Tarnowie, Gliwicach…

Obok dyskusji o sposobach działania i zwiększaniu aktywności i liczebności SITPChem, Zarząd zatwierdził przyznanie niektórych odznaczeń, a także kontynuował dyskusję o proponowanych zmianach w Statucie SITPChem, zapowiadając także sfinalizowanie tej dyskusji po koniec maja, tak by możliwe było dotrzymanie formalnych terminów przygotowań przed Nadzwyczajnym Walnym Zjazdem delegatów SITPChem, 27 listopada 2017 r. w Warszawie.

Zarząd Główny z satysfakcją odnotował uruchomienie – po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej zmianą systemu operacyjnego – strony internetowej Stowarzyszenia sitpchem.org.pl, zachęcając wszystkie Oddziały Stowarzyszenia do aktywnej współpracy i informowania o lokalnych inicjatywach i działaniach.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.