ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz 90-lecia SITPChem

Jubileusz 90-lecia SITPChem

2017 rok jest czasem świętowania 90-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej. SITPChem jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz społeczne i gospodarcze znaczenie chemii. Na 27 listopada 2017 r. zaplanowano uroczyste obchody Jubileuszu – w Warszawskim Domu Technika.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.