ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPChem

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPChem

Obchody Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia poprzedzi Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPChem, zwołany dla zatwierdzenia nowego Statutu SITPChem. Wobec zmiany ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw”, artykuł 8 nowej ustawy daje stowarzyszeniom 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji na niezbędne dostosowanie statutów. Komisja Regulaminowo-Statutowa SITPChem przygotowała projekt nowego statutu SITPChem, dostosowany do warunków prawnych i obecnie trwają konsultacje w Oddziałach SITPChem. Zakończenie tych konsultacji zaplanowano na koniec maja br., tak aby po recenzji prawnej, treść Statutu SITPChem mogła być zatwierdzona na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów SITPChem, 27 listopada br. i przesłana do KRS.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.