ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność

25 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, posiadającą walory zastosowania w przemyśle, wykonaną w roku akademickim 2014/2015.

Jury w składzie:

  • prof. Jacek Kijeński – Prezes ZG SITPChem; przewodniczący jury
  • mgr inż. Jerzy Kropiwnicki – Sekretarz Generalny SITPChem
  • mgr inż. Jerzy Marcinko – Członek ZG SITPChem
  • prof. Henryk Bem – Członek ZO SITPChem w Łodzi
  • dr inż. Piotr Radomski – Członek ZO SITPChem w Krakowie
  • mgr inż. Krzysztof Dziuban – Członek ZO SITPChem w Tarnowie
  • dr hab. inż. Ewa Kłodzińska – Członek ZO SITPChem w Toruniu
  • dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska – Członek ZO SITPChem we Wrocławiu

zapoznało się z 9. pracami wyróżnionymi w pięciu edycjach regionalnych
i rekomendowanymi do ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem w 2016 r.

Jury Konkursu wysoko oceniło poziom merytoryczny prac zgłoszonych do Konkursu
i podjęło następujące decyzje:

I miejsce        przyznano Pani Aleksandrze Matusiak z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za pracę pt.: Ocena właściwości i składu chemicznego hydrożeli chitozanowych modyfikowanych dodatkiem srebra napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Iwony Szynkowskiej, prof. PŁ.

 

II miejsce       przyznano Pani Małgorzacie Leśniewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za pracę pt.: Biodegradowalne kompozyty polimerowe na bazie polilaktydu z kauczukiem naturalnym napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariana Zaborskiego.

 

III miejsce      przyznano Pani Gabrieli Lach z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej za pracę pt.: Twarde powłoki tlenkowe na stopach aluminium napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Gintera Nawrata, prof. PŚ.

 

Wyróżnienie przyznano Pani Kindze Meller z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. Mikroreaktory enzymatyczne do miniaturowych technik separacyjnych napisaną pod kierunkiem
dr hab. Michała Szumskiego oraz Pani Martynie Wojciechowskiej
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt. Struktura
i właściwości fizykochemiczne bromku diizobutyloamoniowego
[i-(C4H9)2MH2+] [Br]
napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Jakubasa.

 

Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień odbędzie się podczas dorocznej konferencji SITPChem „Przemysł chemiczny – wyzwania i bariery w Ustroniu – Jaszowcu, w grudniu 2016.

Prace do następnej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, mogą być składane w edycjach regionalnych w Oddziałach SITPChem: w Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, w Łodzi, w Toruniu, Warszawie, we Wrocławiu, w Puławach i w Krakowie do końca grudnia 2016 r.

(adresy Oddziałów i regulamin Konkursu na www.sitpchem.org.pl/konkursy). 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.