ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie integracyjne Oddziału SITPChem w Policach

Spotkanie integracyjne Oddziału SITPChem w Policach

Inżynierowie i technicy przemysłu chemicznego w Policach są gotowi do szerokiej współpracy, co zadeklarowali na integracyjnym spotkaniu z zarządem Firmy, 18 listopada br. w Policach.

– Ma Pan do dyspozycji niemal stu praktyków znających policką Spółkę od podszewki. Niech Pan powie, czego Pan potrzebuje Panie Prezesie? – z taką propozycją zwrócił się do prezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A. dr. Wojciecha Wardackiego Prezes polickiego Oddziału SITPChem,  Krzysztof Dziarnowski podczas tego spotkania.

W reaktywowanym przed rokiem Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Policach zrzeszonych jest blisko stu członków. Są to w większości doświadczeni chemicy, od wielu lat związani z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

– Po zmianach, jakie zaszły w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zależy nam na tym, żeby środki finansowe zostawały przede wszystkim w regionie oraz w Polsce. Policom zależy na dobrych relacjach zarówno z doświadczonymi praktykami, jak i z przedstawicielami środowisk naukowych – zapewnił prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dr Wojciech Wardacki.

zdjecie spotkanie integracyjne

Przedstawiciele SITPChem na spotkaniu integracyjnym 

 

Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania otwarte w listopadzie br. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej jest także efektem współpracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Laboratorium powstało kosztem 70 tys. EUR, z myślą o potrzebach kształcenia studentów w dziedzinie procesów wytwarzania olefin. Ma ono służyć kształceniu kadry do obsługi instalacji do produkcji propylenu z propanu.

Znaczenie współpracy środowisk naukowych z przemysłem podkreślił także obecny na tym spotkaniu dr hab. inż. Andrzej Wieczorek ze szczecińskiego ZUT, który potwierdził, że dla przedstawicieli nauki przemysł jest niezbędny do praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej i wdrażania w życie naukowych projektów. Jednocześnie wyraził zadowolenie z obecnej polityki kierownictwa Grupy Azoty Police, które dostrzega znaczenie potencjału naukowego dla rozwoju przemysłu.

Wiceprezes Zarządu Głównego SITPChem, Zbigniew Paprocki oraz sekretarz generalny Jerzy Kropiwnicki podkreślili bardzo duże znaczenie reaktywacji polickiego Oddziału Stowarzyszenia, którego członkowie są pełni entuzjazmu i gotowi do współpracy z obecnym zarządem Grupy Azoty Police.

zdjecie spotkanie integracyjne2

Prezes Zarządu w towarzystwie przedstawicieli Zarządu i SITPChem

Spotkanie z Zarządem Grupy Azoty ZCh „Police” zakończyło się wzajemnymi deklaracjami woli współpracy, co w szerokim zakresie ma miejsce już obecnie. Członkowie Oddziału SITPChem w Policach są w większości pracownikami Firmy, a stowarzyszeniowa integracja sprzyja zarówno dobrej pracy, jak i podejmowaniu społecznej aktywności. To było ważne i optymistyczne dla Stowarzyszenia spotkanie.

 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.