ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Laureaci Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z chemii

Laureaci Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z chemii

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność 23 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, posiadającą walory zastosowania w przemyśle, wykonaną w roku akademickim 2012/2013.

I miejsce przyznano ex equo Pani Magdalenie Sitko z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej za pracę pt. Wykorzystanie odpadowego mikrowosku polietylenowego do wytwarzania produktów użytecznych napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jana Zawadiaka oraz Pani Marcie Gilewskiej z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej za pracę pt. Badania procesu elektrolitycznego utleniania wybranych stopów magnezu napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Gintera Nawrata, prof. Pol. Śl.

II miejsce przyznano Pani Annie Marii GrzybWydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za pracę pt.: Model decyzyjny AHP do planowania struktury odnawialnych źródeł energii na przykładzie województwa łódzkiego, napisaną pod kierunkiem dr inż. Marka Kaźmierczaka

 

III miejsce przyznano Pani Karolinie Pudłowskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za pracę pt. Ocena aktywności katalizatora monolitycznego w reakcji utleniania wybranego organicznego związku chloru napisaną pod kierunkiem dr Andrzeja Żarczyńskiego

 

Wyróżnienie przyznano Panu Damianowi Kasiorkiewiczowi z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika za pracę pt. Oznaczenie wybranych fitoskładników w surowcach roślinnych, napisaną pod kierunkiem dr Marzanny Kurzawy.

Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień odbędzie się podczas dorocznej konferencji SITPChem Przemysł chemiczny – wyzwania i bariery w Ustroniu – Jaszowcu,
w listopadzie 2014.

Prace do następnej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową
z obszaru chemii, mogą być składane w edycjach regionalnych w Oddziałach SITPChem: w Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, w Łodzi, w Toruniu, Warszawie, we Wrocławiu, w Puławach i w Krakowie do końca grudnia 2014 r.

(adresy Oddziałów i regulamin Konkursu na www.sitpchem.org.pl/Konkursy).  

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.