ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

66. Zjazd PTChem i XI Kongres Technologii Chemicznej w Poznaniu

66. Zjazd PTChem i XI Kongres Technologii Chemicznej w Poznaniu

Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w XI Kongresie Technologii Chemicznej, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-19 września 2024 r. Organizatorami Kongresu są Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej. Jesteśmy przekonani, że Kongres będzie doskonałą platformą do dyskusji naukowych, spotkań biznesowych i towarzyskich, a także miejscem integracji środowiska technologów. Formuła Kongresu umożliwia prezentację osiągnięć naukowych i ich zastosowań praktycznych odbiorcom zarówno z sektora akademickiego, jak i gospodarczego. Jednocześnie jest idealną okazją do zaprezentowania się firm z branży chemicznej.

Wyjątkowo w tym roku spotkanie to będzie szczególne, ponieważ jednocześnie z Kongresem organizowany jest również 66. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

 co stwarza możliwość wzięcia udziału w obu Wydarzeniach. Gorąco zapraszamy i zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w obradach oraz uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji o XI Kongresie Technologii Chemicznej.  

Ufamy, że w trakcie XI Kongresu Technologii Chemicznej w Poznaniu stworzymy wyjątkową, niepowtarzalną naukowo i atrakcyjną towarzysko atmosferę, która zawsze towarzyszy naszym spotkaniom.

Link do Konferencji: https://xiktch.put.poznan.pl/

Termin rezerwacji upływa 30 czerwca 2024 roku!

(inf. SITPChem 19.06.2024 ; xiktch.put.poznan.pl 25.06.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.