ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileuszowa 30. Konferencja ANTYKOROZJA – już za nami

Jubileuszowa 30. Konferencja ANTYKOROZJA – już za nami

Sukcesem zakończyła się Jubileuszowa Konferencja ANTYKOROZJA. Sukcesem spotkania specjalistów w tej niezwykle ważnej dziedzinie, często niedocenianej a w istocie wpływającej na prawidłowe funkcjonowanie instalacji i całych obiektów przemysłowych. Kolejne Sesje Konferencji prowadzili: prof. dr hab. Henryk BALA i dr inż.  Agnieszka TOMASZEWSKA; dr hab. inż. Małgorzata ZUBIELEWICZ, prof. IMPiB i r hab. inż. Juliusz WINIARSKI, prof. PWr; prof. dr hab. inż. Beata CWALINA i dr hab. inż. Grzegorz MOSKAL, prof. PŚl

Konferencję otworzył Artur Maciej z Katedry Chemii Nieorganicznej Analitycznej i Elektrochemii Politechniki Śląskiej wykładem Świadomość korozyjna jako podstawa przeciwdziałania korozji – Corrosion Awareness Day 2024

 

 

Mateusz Kołodziej z Galvano-Partners, realizujący doktorat wdrożeniowy na Politechnice Wrocławskiej, w toku dyskusji po wygłoszeniu referatu, stoją: prowadzący 1. sesję, wśród słuchaczy, profesor Beata Cwalina

 

Bardzo ciekawy i jak zawsze intrygujący wykład wygłosiła Pani Profesor Beata Cwalina z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej, stawiając w tytule pytanie: Czy  rzeczywiście plastiki są wieczne? O biodegradacji tworzyw sztucznych. Z kolei Autorki z Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń, Katarzyna Suchoń, Ewa Langer, Małgorzata Zubielewicz opowiedziały o innowacyjnych antykorozyjnych farbach dla budownictwa – nienagrzewających się powłokach o ciemnych barwach oraz wspólnie z Bartoszem Kopycińskim o kompozycjach do klejenia płyt o wysokiej impedancji ogniowej – koncepcja i recepturowanie.

 

 

Sala obrad 30. Antykorozji (pierwsza z lewej Małgorzata Zubielewicz)

W Ustroniu na 30. Antykorozji spotkało się 40 specjalistów, z 9. instytucji naukowych i 11. przemysłowych. Bardzo ciekawe wykłady, gorąca dyskusja i wymiana opinii. 21 wystąpień, w tym 12 prezentacji ustnych i 9 posterów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorki Konferencji: Grażyna Król (z lewej) i Elżbieta Jarguz – SITPChem O/Gliwice

 

Materiały będą dostępne na łamach miesięcznika Ochrona przed Korozją. Organizatorzy zapraszają za rok do Ustronia – z nadzieją na liczny udział i zapewniają ważne zawodowe spotkanie na najwyższym poziomie

(inf. SITPChem O/Gliwice, 23.05.2024)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.