ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Seminarium Transport Spedycja Logistyka – w Oświęcimiu

Seminarium Transport Spedycja Logistyka – w Oświęcimiu

12 marca 2024 r., zgodnie z planem, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu gościła uczestników Seminarium Naukowo-Technicznego pn. „Wyzwania w branży TSL w dobie przemysłu 5.0”. Organizatorem seminarium był Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Sekcja Inżynierii Produkcji SITPChem.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonała JM Rektor Profesor Sonia Grychtoł. Uczestników przywitali również – dr Joanna Stuglik dyrektor INIT oraz kol. Jerzy Klimczak prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

W obradach uczestniczyło ponad 60 osób wśród nich liczni przedstawiciele naszego Stowarzyszenia – z Oddziałów w Tarnowie, Puławach, Płocku, Krakowie, Cieszynie oraz oczywiście z Oświęcimia. Patronem medialnym wydarzenia było czasopismo SITPChem – Przemysł Chemiczny. Seminarium zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, Pana Janusza Chwieruta. Wprowadzeniu w obszar omawianej tematyki towarzyszyło wygłoszenie referatu „Branża TSL a problemy globalne” autorstwa dr. inż. Jacka Postrożnego.

Uczestnicy seminarium Wyzwania w branży TSL w dobie przemysłu 5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Jerzy Klimczak wita uczestników seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład Pani Danuty Zoń, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Nowych Technologii AIR PRODUCTS
pt. „Czy jesteśmy gotowi na wodór w transporcie?”

 

Pierwsza część wystąpień obejmowała tematykę związaną z funkcjonowaniem transportu wobec problemów, takich jak neutralność klimatyczna UE. W tej części bardzo duże zainteresowanie wzbudził referat kolegi Arkadiusza  Kamińskiego pt. „Strategia wodorowa PKN Orlen w zakresie transportu”. Druga część seminarium została poświęcona omówieniu wyzwań, z jakimi mierzy się branża TSL w kontekście ograniczeń wynikających miedzy innymi z ograniczonego dostępu do zasobów. Program seminarium został w pełni zrealizowany. Seminarium towarzyszyła wystawa sprzętu pomiarowego oferowanego przez firmę Limatherm System oraz pokazy możliwości technicznych robota ASTORINO.

(inf. Adam Tarniowy, SITPChem O/Oświęcim, 13.03.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.