ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

„SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE – Wyzwania branży TSL w dobie przemysłu 5,0” Oświęcim, 12 marca 2024 r.

„SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE – Wyzwania branży TSL w dobie przemysłu 5,0” Oświęcim, 12 marca 2024 r.

Zapraszamy w imieniu Organizatorów      

 Program Seminarium:

9.00: Otwarcie Seminarium, Oświęcim Aula MUP, Collegium Inventorum

JM Rektor MUP im. rtm. W. Pileckiego, dr n. o zdr. Sonia Grychtoł prof. MUP

Dyrektor Instytutu INIT – dr Joanna Stuglik

Prezes SITPChem – Jerzy Klimczak, Redaktor Naczelny miesięcznika „Przemysł Chemiczny”

9.15 – 9.30:   Referat wprowadzający – Branża TSL a problemy globalne – dr inż. Jacek Postrożny

9.30 – 10.00    Referat nr 1: Wyzwania dla branży TSL z perspektywy firm logistycznych i ich klientów – Mateusz Najdziński, TVM

10.00 – 10.30  Referat nr 2: Czy jesteśmy gotowi na wodór w transporcie? – Danuta Zoń, AIR   Products

10.30 – 11.00  Referat nr 3: Strategia wodorowa PKN Orlen w zakresie transportu – dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, PKN Orlen

Przerwa kawowa

11.30 – 12.00  Referat nr 4: Wyzwania rynku TSL jako bodziec do rozwoju. Optymalizacja planowania z wykorzystaniem narzędzi IT – Patryk Grzelak, InterLan

12.00 – 12.30  Referat nr 5: Jak technologie mobilne wspomagają procesy magazynowe? Sławomir Krzewiński, JANTAR

12.30 – 13.00  Referat nr 6: Efektywność i Innowacje: Nowoczesne Trendy w Intralogistyce

Julia Krynicka, ASTOR

13.20 – zakończenie seminarium – Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych (infdr inż. Adam Tarniowy

 

Patronat:

Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej, Prezydent Miasta Oświęcim, SITPChem Zarząd Główny

Patron medialny:

Czasopismo „Przemysł Chemiczny”

Organizatorzy:

Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych – Małopolska Uczelnia Państwowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – Sekcja Inżynierii Produkcji

Sponsorzy:

ASTOR

Rada naukowa seminarium:

prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik (MUP Oświęcim) – przewodniczący 
dr inż. Jacek Postrożny (MUP Oświęcim)dr inż. Adam Tarniowy (MUP Oświęcim, SITPChem)
dr Joanna Stuglik (MUP Oświęcim)dr hab. Jakub Sikora, prof. MUP (MUP Oświęcim, UR Kraków)
prof. dr hab. inż. Volodymyr Kucheruk  (Uniwersytet Państwowy, Winnica)dr inż. Marcin Tomasik (MUP Oświęcim, UR Kraków)
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.