ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Forum Polityki Technologicznej

Forum Polityki Technologicznej

W dniu 19 lutego 2024 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się Forum Polityki Technologicznej. Organizatorami tego niezwykle ważnego wydarzenia były: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN. Rozwój sektora wysokich technologii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarki i przemysłu na światowym rynku. Naukowcy, badacze i przedsiębiorcy gotowi są do podjęcia tego wyzwania. Ponad stuosobowa grupa wybitnych ekspertów reprezentujących te środowiska zadeklarowała merytoryczne wsparcie dla rządu przy opracowaniu polskiej polityki technologicznej i strategii rozwoju wysokich technologii.

Fot. Spotkanie kuluarowe podczas Forum Polityki Technologicznej w WDT NOT; prof. Jerzy Buzek,
członek honorowy SITPChem (z lewej), i Jerzy Klimczak, prezes ZG SITPChem (Foto: FSNT-NOT)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.