ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Laureaci Polskiego Nobla 2023

Laureaci Polskiego Nobla 2023

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów nagrody, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w naszym kraju, potocznie zwanej polskim Noblem. W 2023 roku Nagrodę FNP odbierze czworo uczonych – prof. Krzysztof Liberek, prof. Marcin Stępień, prof. Rafał Latała i prof. Maria Lewicka.

Wysokość Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wynosi 200 tys. zł. Jest przyznawana co roku w czterech obszarach badań „za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata”.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit – największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Nagrody przyznała już po raz 32.

http://wyborcza.pl Przyznano Polskie Noble 2023 – za białka opiekuńcze, związki aromatyczne, zachłanne algorytmy i pamięć miejsca (wyborcza.pl) 20.11.2023

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.