ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały węglowe i kompozyty polimerowe Ustroń, 17 – 20 października 2023

XV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały węglowe i kompozyty polimerowe Ustroń, 17 – 20 października 2023

ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Węglowe, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków, Sekcja Węglowa i Sekcja Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Cel i tematyka konferencji: prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania, a także stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

Bieżące informacje znajdziecie Państwo pod linkiem: www.ptw.edu.pl/konferencje

(inf. redakcja Przemysł Chemiczny, sierpień 2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.