ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXII Konferencja Ochrona Środowiska USTROŃ 25-27.10.2023

XXII Konferencja Ochrona Środowiska USTROŃ 25-27.10.2023

XXII Konferencja Ochrona Środowiska, organizowana przez gliwicki Oddział SITPChem, będzie obradowała w Ustroniu w Beskidzie Śląskim,
od 25 do 27 października 2023 r.

Przewodniczącym Komitetu programowo-naukowego Konferencji
jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek

Tradycyjnie podczas Konferencji podejmowane będą najbardziej aktualne zagadnienia środowiskowe -w nauce, w przemyśle, w administracji różnych szczebli. Sporo miejsca poświęcimy w tym roku sprawom gospodarki wodnej i ściekowej w przemyśle i w urbanistyce.

W czterech blokach tematycznych – woda, odpady i ścieki, energetyka, aspekty prawne i organizacyjne ochrony środowiska – zaprezentowane będą wykłady – z dyskusją po każdym z nich, a także postery – z konkursem na najlepszy poster włącznie.

Szczegóły i bieżące informacje na www.gliwice.sitpchem.org.pl

(inf. SITPChem O/Gliwice, 15.07.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.