ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Szósty numer czasopisma Przemysł Chemiczny

Szósty numer czasopisma Przemysł Chemiczny

Najnowszy numer naszego czasopisma już dostępny, a co w numerze?

✅Od redakcji

✅Artykuły promocyjne

✅Spektroskopia promieniowania rentgenowskiego w Centrum SOLARIS – nowe narzędzie polskiego przemysłu chemicznego – Piotr Cichoń

✅Ekologiczne i bezpieczne instalacje chłodnicze firmy PPH COOL

✅Polska technologia wytwarzania Bisfenolu A – Wiesław Hreczuch, Arkadiusz Chruściel

✅Kompendium wodorowe – Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. II. Kierunki stosowania– Jerzy Polaczek

✅Z historii chemii – Historia mydła. Cz. II. Czasy współczesne – Adam Wojtyło, Janusz

✅Aktualności

✅Z życia SITPChem

✅Z życia FSNT-NOT

✅Z życia PIPC

✅Konferencje

 

6. Kongres Biometanu – Jerzy Polaczek

Konferencja „Zastosowanie sprzężonych metod analizy termicznej w badaniach materiałów” – Jerzy Klimczak

✅Z prasy zagranicznej

✅Patenty

✅Część naukowa

▶️Study on copper(II) ions adsorption on graphene materials

Badanie adsorpcji jonów miedzi(II) na materiałach grafenowych

Weihua Tian

▶️Technical and economic analysis of hydrogen production from biogas in an industrial installation

Techniczno-ekonomiczna analiza produkcji wodoru z biogazu w instalacji przemysłowej

Artur Wodołażski

▶️Use of high-performance liquid chromatography for simultaneous determination of preservatives and sweeteners in food

Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do jednoczesnego oznaczania konserwantów i substancji słodzących w żywności

Sen Shen, Xiaobing Hu, Junwei Jia, Weiyu Wang

▶️Soot oxidation on Mn3O4-CeO2 catalysts

Utlenianie sadzy na katalizatorach Mn3O4-CeO2

Marek Rotko, Karolina Karpińska-Wlizło, Natalia Dubińska, Wojciech Gac

▶️Studies on the briquetting process of composite solid fluence

Brykietowanie mieszanek stałych paliw kompozytowych

Bogdan Kosturkiewicz, Andrzej Janewicz

▶️Possibilities of using composite gas pipelines in the expansion of the gas distribution network

Możliwości wykorzystania gazociągów kompozytowych w rozbudowie gazowej sieci dystrybucyjnej

Szymon Kuczyński, Mariusz Łaciak, Czesław Spyra, Adam Szurlej, Przemysław Wnęk

▶️Recovery of cobalt and manganese from waste streams of the petrochemical industry on the example of terephthalic acid production process

Odzysk kobaltu i manganu ze strumieni odpadowych przemysłu petrochemicznego na przykładzie procesu produkcji kwasu tereftalowego

Łukasz Kura, Rafał Jurczakowski, Piotr Wiśniewski

▶️Computer simulation of the briquetting of basic oxygen furnace sludge in roll press

Symulacje komputerowe brykietowania szlamów konwertorowych w prasie walcowej

Andrzej Janewicz, Bogdan Kosturkiewicz

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.