ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dzień Chemika w Kędzierzynie-Koźlu

Dzień Chemika w Kędzierzynie-Koźlu

31 maja 2023 w Centrum Obsługi Inwestora w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Chemika zorganizowane przez Oddział SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.

Prezes ZO SITPChem Kędzierzyn-Koźle, Kazimierz Terelak

Członkowie Oddziału przed budynkiem Łukasiewicz – ICSO „Blachownia”

Na spotkaniu, którego głównym tematem była działalność kędzierzyńskiego instytutu chemicznego, jego dyrektor pani profesor Iwona Szwach przedstawiła prelekcję pt. „Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” – tradycyjnie innowacyjni”. W obszernej prezentacji przedstawiła stan organizacyjny instytutu po włączeniu go w struktury Sieci Łukasiewicz i omówiła kierunki prowadzonych badań i realizowane projekty, których jest wiele.
W dyskusji dominowały pytania o wpływ włączenia instytutu do Sieci Łukasiewicz na dotychczasowa współpracę z zakładami przemysłowymi. Prelegentka wyjaśniła, że były różne problemy, które systematycznie rozwiązywano i aktualnie instytut realizuje więcej projektów wspólnie z innymi instytutami Sieci Łukasiewicz, co prowadzi do większej integracji. Aktualnie po 4 latach funkcjonowania w nowej strukturze, większość problemów organizacyjnych Sieci pokonano, a perspektywy rozwojowe Instytutu Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” zapowiadają się dobrze.

Spotkanie członków Oddziału w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty ZAK S.A

2 czerwca br. członkowie SITPChem zwiedzali Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty ZAK S.A., w tym nowo uruchomione CBR, które jest dedykowane w szczególności segmentowi plastyfikatorów, co ma się przyczynić do wydłużenia łańcucha produktowego i przetwórstwa podstawowych chemikaliów w produkty specjalistyczne. Zwiedzający spotkali się także z dyrekcją CBR.

(inf. SITPChem O/Kędzierzyn-Koźle; fot. ZAK)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.