ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik Przemysł Chemiczny – wydanie 2/2023

Miesięcznik Przemysł Chemiczny – wydanie 2/2023

 

W wydaniu miesięcznika Przemysł Chemiczny nr. 2/2023:

Od redakcji…………………………………………………………………………122
Personalia……………………………………………………………………………124
Aktualności…………………………………………………………………………..126
Z życia SITPChem…………………………………………………………………131
Z życia FSNT-NOT………………………………………………………………….133
Z życia PIPC…………………………………………………………………………136
Konferencje
– IX Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej – Anna Skurzewska……………138
Z półki księgarskiej………………………………………………………………..142
Z prasy zagranicznej…………………………………………………………………144
Patenty……………………………………………………………………………….148

Część naukowa

Polyester polyols based on aromatic alcohols
Poliole poliestrowe na bazie alkoholi aromatycznych
Marcin Lewandowski, Paulina Biniecka…………………………………………..152

Application of levan-rich digestate extract in the production of safe-to-use and functional ecological facial cleansing gels
Wykorzystanie bogatego w lewan ekstraktu z pofermentu do wytwarzania bezpiecznych w stosowaniu i funkcjonalnych, ekologicznych żeli do mycia twarzy
Artur Seweryn, Tomasz Wasilewski.………………………………………………..156

Cryolite as a component of waste in the automotive industry and its use in the circular economy
Kriolit jako składnik odpadów z przemysłu motoryzacyjnego i jego wykorzystanie w gospodarce obiegu zamkniętego
Daniela Spirkova, Aneta Luptakova, Monika Zatrochova.………………………..166

Plasma technology for hydrogen production
Plazmowa technologia wytwarzania wodoru
Bogdan Ulejczyk, Michał Młotek, Krzysztof Krawczyk.……………..…………..173

Application of polymers in medicine
Zastosowanie polimerów w medycynie
Karolina Młynarczyk, Beata Podkościelna…………………………………………..179

A simplified drying kinetics model of food materials
Uproszczony model kinetyki suszenia materiałów spożywczych
Marek Markowski…………………………………………..….……………………186

Methods for generating controlled concentration vapor of tabun
Metody generowania par tabunu o kontrolowanym stężeniu
Michał Wiktorko, Alicja Połosak, Piotr Kot, Anna Puchała, Jacek Pirszel, Ewelina Kuźnia, Barbara Wiaderek……………………………………………..………….191

Retinoids. Chemical diversity for health and beauty
Retinoidy. Chemiczna różnorodność dla zdrowia i urody
Małgorzata Pawłowska, Marta Marzec, Izabela Nowak, Waldemar Jankowiak……..196

Zdjęcie na I okładce: www.canva.com
(inf. redakcja Przemysł Chemiczny, 24.02.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.