ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

4 lutego 2023 r. zmarła mgr inż. Barbara Łoś-Kuchta Członek Honorowy SITPChem

4 lutego 2023 r. zmarła mgr inż. Barbara Łoś-Kuchta Członek Honorowy SITPChem

Mgr inż. Barbara Łoś-Kuchta urodziła się w 1936 r. w Warkowiczach (dzisiaj Ukraina). Swoje życie po studiach związała z Wrocławiem. Najdłużej pracowała w Fabryce Farb i Lakierów „Polifarb Cieszyn-Wrocław jako specjalista technolog ds. lakierów elektroizolacyjnych.

Od 1974 r. była członkiem SITPChem ,wpierw jako członek Zarządu Koła, później jego  przewodnicząca. Od 1987 r. do 2010 r. była wiceprezesem Zarządu Oddziału SITPChem we Wrocławiu; przez całą swoją stowarzyszeniową aktywność niezwykle skrupulatnie prowadziła sprawy Oddziału, organizując jego comiesięczne spotkania. W latach 2006 – 2012 była członkiem Komisji Konkursów i Nagród WR FSNT-NOT, a od 2012 r. była członkiem Zespołu ds. współpracy z Gminą Wrocław.

Przez wiele lat współorganizowała Dni Chemii w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki – dbała o upowszechnianie imprezy wśród najszerszego kręgu potencjalnych zainteresowanych.

Bardzo ważnym działaniem kol. Barbary Łoś-Kuchta było zintegrowanie członków z rozwiązywanych kół przy prywatyzowanych, bądź likwidowanych, zakładach. To dzięki Jej staraniom powstało Koło Miejskie przy Zarządzie Oddziału SITPChem we Wrocławiu, któremu kol. Łoś-Kuchta przewodniczyła od jego powstania.

Była osobą niezwykle pracowitą, dobrze rozumiejącą misję Stowarzyszenia, z wielkim doświadczeniem zawodowym i stowarzyszeniowym. Uczestniczyła w opracowywaniu Historii Oddziału Wrocławskiego SITPChem (1980-2010); Historii Wrocławskiej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb” (1980-2003); biogramów kol. E. Płatka i kol. K. Boronia przygotowywanych do publikacji w Słowniku Biograficznym Techników Polskich.

Podobnie w pracy zawodowej we Wrocławskiej Fabryce Farb i Lakierów, przekształconej potem w „Polifarb Cieszyn-Wrocław”. Zaczynała pracę jako inżynier w Laboratorium Badawczym; w latach 1963-1976 była kierownikiem Działu Jakości, a od 1976 do 1999 znowu w Laboratorium. Jest współtwórczynią 15. patentów, przeważnie z zakresu wyrobów lakierowych elektroizolacyjnych – wszystkie wdrożone, przyniosły bardzo duże efekty ekonomiczne firmie i miały wielkie znaczenie dla gospodarki.

Za opracowanie technologii i uruchomienie produkcji żywic poliestroimidowych do lakierów elektroizolacyjnych – zespół opracowujący i wdrażający otrzymał III Nagrodę Ministra Przemysłu Chemicznego za najlepsze opracowanie naukowo-badawcze (1980).

Kol. Barbara Łoś-Kuchta była wyróżniona odznaczeniami stowarzyszeniowymi: Honorową Odznaką SITPChem (1982), Srebrną i Złotą Odznaką NOT (1988 i 1998), Zasłużony dla Wrocławskiej Rady Federacji SNT-NOT (1997), Medal 60-lecia WR FSNT-NOT (2008).
Honorowy Członek SITPChem (2014).

Posiadała też wyróżnienia resortowe i państwowe: Odznaka „Zasłużony dla przemysłu Chemicznego (1979), Medal 30-lecia Fabryki za zasługi dla rozwoju „Polifarb” (1988) oraz „Złoty Krzyż Zasługi (1988).

Wspaniała Koleżanka, dobry Człowiek, życzliwa i kochająca ludzi.

Żegnaj Koleżanko

Zarząd Główny SITPChem

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.