ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Członkowie Prezydium podczas hybrydowego posiedzenia 18 stycznia 2023

Najważniejsze ustalenia Prezydium ZG SITPChem 18 stycznia br. dotyczyły przypomnienia celów wyznaczonych w Planie Pracy Zarządu Głównego na 2023 r. Wśród nich jest m. in. kontynuacja wstępnych założeń I Konferencji „Przemysł Chemiczny” Zarządu Głównego w Warszawie zaplanowanej w dniach 15-17.11.2023 r. Omówiono projekty działania Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji oraz możliwości szerokiego rozpropagowania tej Konferencji, a także rozważano tematykę i potencjalnych wykładowców.

Podczas posiedzenia sformułowano liczbę i zakres działania Komisji i Sekcji SITPChem oraz zaproponowano propozycje składów oraz przewodniczących – dla przedłożenia Zarządowi Głównemu na najbliższym posiedzeniu.

Zaproponowano sposób realizacji działań prowadzących do opracowania Kroniki SITPChem i Almanachu Członków Honorowych SITPChem.
(inf. SITPChem, 21.01.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.