ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Oddział SITPChem w Cieszynie

Oddział SITPChem w Cieszynie

Zarząd FATIPEC

Zarząd Europejskiej Federacji FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) zebrał się na posiedzeniu w dniu 2 września 2021 (w trybie zdalnym). W spotkaniu wzięło udział 18 osób reprezentujących Stowarzyszenia z 14 krajów Europejskich, w tym także z Iranu. Ze strony Polski uczestniczyli: Józef Kozieł – pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego FATIPEC oraz Małgorzata Zubielewicz – reprezentująca SITPChem.

Omówiono najistotniejsze sprawy z działalności Federacji, w tym:

  • Stan realizacji ustalonych zadań oraz program na najbliższe miesiące
  • Sprawy organizacyjne kongresu ETCC2022
  • Przyszłe kongresy ETCC
  • Sympozjum „Paints & Coatings Visions” zrealizowane 27 maja br.
  • Informacje z programów i działań stowarzyszeń- członków FATIPEC w roku 2021
  • Współpracę w ramach Światowej Konfederacji CSI (Coatings Societies International)
  • Sprawy finansowe, bilans, budżet

Mamy sponsorów kongresu: Ichemad Profarb Sp z o.o., oraz niemieckie firmy: BASF, Evonik, Covestro a także Instytut INS Puławy.
Odnotowujemy zainteresowanie ze strony kolejnych prelegentów. Nowy termin zgłaszania abstraktów, to 30 stycznia 2022. Mamy 16 czasopism jako partnerów medialnych (w tym prestiżowe o zasięgu światowym, wysoki Impact Factor) oraz 24 partnerów kongresu.

Zarząd potwierdził, że FATIPEC pokrywa koszty uczestnictwa w kongresie i zakwaterowania dla jednego młodego naukowca z każdego kraju (14 osób) oraz jednego przedstawiciela zarządu stowarzyszeń członkowskich.

Ponadto FATIPEC będzie wpłacał do stowarzyszeń członkowskich po 20 Euro za każdą osobę (członka tego stowarzyszenia) zgłoszoną do uczestnictwa w kongresie. FATIPEC funduje nagrody po 1000 Euro za najlepszy referat oraz najlepszy referat młodego naukowca (wiek do 35 lat)
Istotna jest dalsza promocja ETCC2022, w tym poszukiwanie wystawców oraz dalszych sponsorów.

Zarząd uzgodnił organizację kolejnych kongresów:

  • 23-25 września 2024 w Pałacu Papieskim w Avignon
  • w roku 2026 – w Atenach

Przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich FATIPEC poinformowali o aktywnościach w roku 2021. Zrealizowano sporą liczbę seminariów, szkoleń i spotkań, w większości w trybie zdalnym lub hybrydowym. Do końca roku zaplanowane zostały jeszcze: 1 kongres w Iranie (tryb zdalny, udział bezpłatny dla członków FATIPEC) oraz kilka sympozjów.
SITPChem jest aktywnym członkiem FATIPEC od 1992 roku. W roku 2006 wspólnie ze stowarzyszeniem Węgierskim MKE organizowaliśmy kongres w Budapeszcie.
Nasza działalność międzynarodowa jest zgodna z uchwałami Walnych Zjazdów SITPChem.

Zdjęcie uczestników posiedzenia Zarządu FATIPEC (tych tylko, którzy chcieli się pokazać i włączyli kamery), z góry od lewej: Polska, Niemcy, Szwajcaria, Niemcy, Czechy, Grecja, Węgry, Iran, Polska.

Wykłady „Przyjazna Nauka”

Od października 2021r. planujemy kontynuację cyklu wykładów w trybie zdalnym. Przygotowujemy program. Część wykładów została już uzgodniona, oczekujemy jeszcze na dalsze obiecane w najbliższym terminie.

 

Studia podyplomowe

Dwusemestralne studia podyplomowe, „Wyroby lakierowe. Technologia i zastosowanie” już piąte ich wydanie inaugurujemy 25 września br. na Politechnice Krakowskiej.

W okresie wakacyjnym opracowaliśmy program i uzgodniliśmy harmonogram z 16. wykładowcami z instytutów i uczelni z Polski i Niemiec.
Organizatorami Studiów są: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz firma ICHEMAD Profarb z Gliwic. SITPChem współpracuje tematycznie w sprawach programu. Tematyka: chemia i technologia farb, materiały i surowce, urządzenia i instalacje, badania jakościowe, techniki aplikacyjne, antykorozja, BHP, biznes.
Studia prowadzone są w układzie – co drugi weekend, bezpośrednio na uczelni (w trybie zdalnym w okresie ograniczeń pandemii), w Instytucie Łukasiewicz Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach, w firmie ICHEMAD Profarb oraz w wybranej firmie chemicznej. Egzamin końcowy obejmuje prezentację słuchacza studiów oraz zestawy pytań.

Udział SITPChem wpisuje się w realizację uchwał Walnych Zjazdów SITPChem odnośnie do współpracy z uczelniami.

 

Cenimy bardzo swoich Seniorów

W sierpniu złożyliśmy życzenia z okazji 90 rocznicy urodzin naszej koleżanki Wandy Klimek.
Wanda Klimek jest jedyną żyjącą członkinią, współzałożycielką pierwszego koła SITPChem w Cieszynie, które powołane zostało w roku 1959 przy Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów i weszło w skład ówczesnego Oddziału SITPChem w Katowicach.

Do dnia dzisiejszego koleżanka Wanda Klimek jest aktywną członkinią SITPChem. Uczestniczy we wszystkich imprezach technicznych i towarzyskich organizowanych przez Oddział.

Kol. Wanda Klimek (siedząca) w towarzystwie przedstawicieli Oddziału SITPChem w Cieszynie.

Członkowie Oddziału SITPChem w Cieszynie złożyli wyrazy uznania kol Wandzie Klimek – z okazji Jej wspaniałego Jubileuszu..
Prezes SITPChem, wywodzący się z Oddziału Cieszyn, przekazał Dostojnej Jubilatce okolicznościowy adres, w którym napisał m. in.:

Wspaniały Jubileusz 90-lecia urodzin jest dla nas nadzwyczajną okazją do złożenia szczególnie serdecznych ukłonów i najlepszych życzeń. I przy tej okazji pragniemy powrócić do wspaniałych wspomnień wspólnej pracy przy organizacji pierwszego Koła SITPChem w Cieszynie przy Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów w 1959 roku. W szufladach cieszyńskiego stowarzyszeniowego archiwum znajdujemy świadectwa naszej wspólnej aktywności i radość działania przy organizacji kursów i szkoleń, sympozjów naukowych, wycieczek do firm, na targi krajowe i zagraniczne, szkoleń w zakresie technologii farb i żywic, a także mnóstwa wspólnych okolicznościowych imprez, spotkań, bali… Serdecznie za wszystko dziękujemy; za współtworzenie Stowarzyszenia, zawsze przyjaźń i życzliwość. Życzymy zdrowia, uśmiechu i słońca – codziennie.

(inf. J. Kozieł, SITPChem O/Cieszyn, 24.08.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.