ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem objął patronat honorowy Konferencji Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

SITPChem objął patronat honorowy Konferencji Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego objęło patronatem honorowym IV Międzynarodową Konferencję Nauko0wo-Techniczną pt. Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, która odbędzie się w Warszawie, w marcu 2021 roku.
(więcej informacji na www.psribs.pl)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.