ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Promocja ETCC2020 w Polskich i światowych czasopismach

Promocja ETCC2020 w Polskich i światowych czasopismach

Przygotowania organizacyjne Kongresu ETCC2020 – European Technical Coatings Congress, który odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, są kontynuowane. Organizatorzy potwierdzają organizację Kongresu w zaplanowanym terminie – 2-4 września 2020.

Zakończył się proces przyjmowania abstraktów przesłanych do Komitetu Naukowego Kongresu przez autorów z całego świata.  Ocen i wyboru dokonali naukowcy i specjaliści z Komitetu Naukowego Kongresu (11 osób) oraz European Scientific Committee (14 osób). Dziękujemy bardzo!  Wszyscy autorzy referatów oraz posterów otrzymują powiadomienia o przyjęciu ich zgłoszeń.

Kongres ETCC2020 jest szeroko reklamowany w wielu czasopismach i podczas spotkań specjalistów na całym świecie. Oto niektóre przykłady: reklama ETCC2020 ukazuje się też w każdym numerze S&FT. Link: https://sft.cnbop.pl/pl; Link do aktualnego numeru: https://panel.sft.cnbop.pl/storage/82717951-dbba-4f0a-86b7-4142742b74be (reklama na stronie 69).
Reklamę ETCC2020 – w postaci migającego baneru zamieszcza włoskie czasopismo „Pitture e Vernici European Coatings Formulation Magazine” (the issue 3/May-June 2020) http://www.pittureevernici.it .
Czasopismo „Polimery” w każdym wydaniu (teraz już czwarte) umieszcza  na ostatniej lub przedostatniej stronie całostronicowe publikacje o kongresie.
W kalendarzu wydarzeń w czasopiśmie „European Coatings Journal” znaleźć można informację o ETCC2020. Również w czasopiśmie w „Ochrona przed Korozją” znajdziemy promocję ETCC2020. Podobnie w miesięczniku Przemysł Chemiczny.

Warto dodać, że systematyczne informacje o działaniach Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Kongresu są prezentowanie w Newsletterze SITPChem i w zakładce Aktualności na www.sitpchem.org.pl.

(inf. SITPChem, 10.05.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.