ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXXII konkurs NUMERUS PRIMUS INTER PARES

XXXII konkurs NUMERUS PRIMUS INTER PARES

 

Towarzystwo Kultury Technicznej, Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, zaprasza redakcje czasopism do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym, 2018 roku, czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz specjalistycznego, pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej. W tym konkursie redakcje same wybierają numer, który – ich zdaniem – najlepiej odpowiadał celowi konkursu – NUMERUS PRIMUS! Podsumowanie Konkursu odbędzie się 11 maja 2019 r., wraz z zakończeniem XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej w Warszawskim Domu Technika NOT. Termin nadsyłania czasopism na konkurs upływa z dniem 20 kwietnia 2019 r.

Inf. Janusz M. Kowalski, FSNT-NOT, 22.03.2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.