ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

1 kwietnia br. ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w dwóch konkursach programu „Szybka ścieżka” (1.1.1 POIR)
Spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonymi konkursami w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
– konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka,
– konkurs 3/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka Dostępność Plus.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie – Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie. https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [newsletter@ncbr.gov.pl]. 22.03.2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.