ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz 70-lecia SITPChem w Oświęcimiu

Jubileusz 70-lecia SITPChem w Oświęcimiu

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu odbyły się główne uroczystości poświęcone Jubileuszowi 70-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu.

Na początek zebranym przedstawiony został pokaz multimedialny wybranych zdjęć z 70-letniej historii Oddziału. Później po oficjalnym powitaniu przybyłych gości, prezes Oddziału Adam Tarniowy przedstawił referat okolicznościowy, w którym zaprezentował wybrane wątki z działalności Oddziału w ciągu 70 lat, skupiając się głównie na ostatnim 10-leciu.

Po prezentacji głos zabrali przybyli goście, miedzy innymi prezesi z zaprzyjaźnionych Oddziałów SITPChem, Sekrtarz Generalny SITPChem Jerzy Kropiwnicki, prezes Rady Beskidzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku Białej – Edward Then oraz Prezes Oddziału SEP w Bielsku–Białej – Krzysztof Sitkiewicz.

Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń członkom Oddziału SITPChem w Oświęcimiu; Honorowych Odznak SITPChem oraz Odznak NOT i złożenia podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz Oddzialu oraz życzeń z okazji Dnia Chemika.

Uroczystość uświetnił występ Kwintetu Śląskich Kameralistów.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie i lampce szampana w Sali Kolumnowej Oświęcimskiego
Centrum Kultury.

opr. St. D.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.