ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

17-19 maja 2017 r. w Krynicy Zdroju, Czarny Potok Resort&SPA

21. raz chemicy z firm chemicznych jednostek badawczych i uczelni spotkali się w Krynicy, by rozmawiać o ekorozwoju. Tradycją krynickich spotkań jest wszechstronne wskazywanie czynników i okoliczności mających wpływ na stan środowiska i podejmowanie działań dla zrównoważonego rozwoju – Przemysłu i społeczeństw.

Tegoroczną Konferencję otworzył – witając wszystkich uczestników i życząc dobrych obrad, spotkań i odpoczynku w Krynicy – Prezes Grupy Azoty SA, dr Wojciech Wardacki. 2017 rok jest rokiem Jubileuszu 90-lecia Tarnowskich Azotów, o czym wspominał Prezes Grupy Azoty, a także rokiem Jubileuszu 90-lecia zrzeszania się inżynierów i techników przemysłu chemicznego, o czym mówił Prezes Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie – organizator Konferencji, Zbigniew Paprocki, a także jubileuszem 100-lecia spółki „Metan”, której spadkobiercą jest Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, co uzupełniał prof. Jacek Kijeński. Odbywa się zatem w szczególnym dla Chemików roku.

Już w zaproszeniu na XXI Konferencję, Prezes Zbigniew Paprocki konstatował: „Żyjemy w świecie mitów. Podczas gdy media kreują przemysł chemiczny, jako bezduszną, mityczną bestię, siejącą postrach wśród ekologów, w zaciszu laboratoriów powstają nowoczesne technologie mające na celu ochronę zasobów naturalnych, obniżenie emisji, minimalizację ilości wytwarzanych odpadów lub też ich recykling. To prawda, że intensywny rozwój cywilizacji, gwałtowny progres gospodarczy i rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne niewątpliwie powodują degradację środowiska. Nie znaczy to jednak, że ośrodki przemysłowe nie robią nic, by swoje oddziaływanie na ekosystem zminimalizować.

Spróbujmy zatem szerzej otworzyć oczy i przyjąć punkt widzenia, zgodnie z którym wcale nie żyjemy w świecie mitów, natomiast systematycznie analizujemy rzeczywistość, wyciągając wnioski i ponosząc konsekwencje swoich decyzji i wyborów. Żyjemy w XXI wieku, którego synonimem jest wysoko rozwinięta technologia. Liderzy poszczególnych gałęzi przemysłu mają świadomość nie tylko własnych ograniczeń, ale również otwierających się przed nimi perspektyw. Zdają sobie sprawę, iż – żeby funkcjonować na rynku – muszą być odpowiedzialni za społeczeństwo, za region, w którym działają, a także za środowisko naturalne. Realizując politykę zrównoważonego rozwoju, współpracują z renomowanymi centrami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami finansującymi inwestycje proekologiczne. Dzięki wieloaspektowemu współdziałaniu z wymienionymi podmiotami, współczesna chemia nie musi być i często nie jest niebezpieczna. Rozwija się i staje coraz bardziej przyjazna środowisku. Problem tkwi w niedookreśleniu, w jakim punkcie aktualnie się znajdujemy? Dokąd w szeroko rozumianej chemii zmierzamy? Czy zrobiliśmy wszystko, aby teraźniejszy i przyszły przemysł chemiczny był w pełni bezpieczny? Zapraszam do dyskusji na temat chemii przyjaznej środowisku. Wspólnej analizy potencjalnych szans i zagrożeń, efektów i ryzyk. Jestem bowiem przekonany, że wspólna praca nauki i biznesu może przynieść na tym polu wymierne korzyści, zarówno dla środowiska jak i dla branży chemicznej”. I te wszystkie zagadnienia obejmował program tegorocznych Trendów Ekorozwoju.

Obok wykładów i prezentacji, przeprowadzono bardzo interesujący panel „Chemia przyjazna środowisku? Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”, którego moderatorem był prof. Jacek Kijeński z Instytutu Chemii Przemysłowej, Prezes Zarządu Głównego SITPChem. W panelu uczestniczyli: Wojciech Wardacki – Prezes Grupy Azoty S.A.; Zbigniew Warmuz – Prezes Synthos S.A.; Jerzy Wiertelorz – Prezes Petrochemia Blachownia S.A.; Stanisław Kluza – Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A.; Wacław Bilnicki – p.o. Kierownik Wydziału Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Paweł Bielski – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej.

Obszerne omówienie przebiegu i wniosków XXI Konferencji Trendy Ekorozwoju w najbliższym wydaniu miesięcznika Przemysł Chemiczny oraz na www.sitpchem.org.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.