ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konferencje SITPChem

Konferencje SITPChem

W kalendarzu chemików kwiecień i maj każdego roku, od ponad 20. lat, są zarezerwowane dla co najmniej dwóch ważnych konferencji organizowanych przez SITPChem:
ANTYKOROZJA – w kwietniu w Ustroniu i Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – w maju w Krynicy.

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „ANTYKOROZJA Systemy – Materiały – Powłoki” 29–31 marca 2017 r. w Ustroniu-Jaszowcu

Jubileuszową, 25. konferencję ANTYKOROZJA zorganizował Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wspólnie z Sekcją Korozji przy ZG SITPChem oraz Radą Miejską SNT NOT – Gliwice. W konferencji wzięło udział ponad 90 osób z 41 instytucji. Materiały konferencji (nr 4 i 5 miesięcznika „Ochrony przed Korozją”) zawierały 21 recenzowanych artykułów, a w sesji posterowej przedstawiono 34 postery.
W tym roku Konferencja bogata była w jubileusze. Świętowano 25-lecie konferencji ANTYKOROZJA oraz 60-lecie miesięcznika „Ochrony przed Korozją”. W bieżącym roku przypada także 90-lecie SITPChem oraz 70-lecie gliwickiego Oddziału tego Stowarzyszenia.

Konferencję otwierali prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego), mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (Sekretarz Generalny ZG SITPChem) oraz prof. dr hab. inż. Witold Gnot (Przewodniczący Sekcji Korozji i Rady Naukowej „Ochrony przed Korozją”).
Konferencję uświetnił występ pani Ewy Kopczyńskiej, aktorki Teatru Zagłębia. Tegoroczna „Antykorozja” była bardzo udana, od pierwszej do ostatniej sesji na sali był komplet uczestników, którzy często zabierali głos w dyskusji. Podsumowując konferencję, prof. Witold Gnot oraz mgr inż. J. Kropiwnicki zaprosili na kolejną jej edycję w przyszłym roku.
(obszerne sprawozdanie z ANTYKOROZJI’2017 w wydaniu miesięcznika „Ochrona przed Korozją” nr 6/2017 oraz na WWW.sitpchem.org.pl)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.