ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 28 lutego 2017 r. w Warszawie.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 28 lutego 2017 r. w Warszawie.

Obradom przewodniczył Prezes, prof. Jacek Kijeński.

Przedmiotem obrad Prezydium był ciąg dalszy dyskusji nad planem pracy’2017 oraz spraw związanych z preliminarzem przychodów i wydatków w 2017 r. – napiętym wobec planowanych obchodów Jubileuszu 90-lecia SITPChem i koniecznością zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu SITPChem dla zatwierdzenia nowego Statutu SITPChem; sformułowanie harmonogramu przygotowań do Zjazdu i Jubileuszu; podjęto decyzję, że obie uroczystości odbędą się 27 listopada 2017 r. w Budynku NOT w Warszawie. Prezydium omawiało kolejne zmiany w projekcie Statutu. Rozważane były też możliwe działania wobec braku perspektywy współpracy z PTChem przy organizacji tegorocznego Zjazdu PTChem. Swoją opinię o bieżącej pracy Prezydium zaprezentował Przewodniczący GKR.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.