ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Pogrzeb śp. Zdzisława Szawłowskigo, Członka Honorowego SITPChem

Pogrzeb śp. Zdzisława Szawłowskigo, Członka Honorowego SITPChem

Pożegnanie kol. Zdzisława Szawłowskiego ze Sztandarem SITPChemKol. Zdzisław Szawłowski zmarł 7 grudnia 2023 r. w Boryszewie, przeżywszy 94 lata.

Rozpoczął pracę w Instytucie Syntezy Chemicznej w Kędzierzynie w 1955 r. kierując pracownią Badań Przemysłowych. W 1957 r. został służbowo przeniesiony do Zakładów Azotowych ( ZAK ) gdzie pracował w Zakładowym Laboratorium Badawczym, a potem do 1965 r., na wydziale Amoniaku. W 1965 r. oddelegowany do ZA Puławy do uruchamiania tam wielkiego zakładu produkcji nawozów. Prowadził rozruch nowych instalacji – wpierw Azot I a następnie Azot II. W 1969 r. powrócił do Kędzierzyna na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych ZAK. Inicjował i nadzorował nowe opracowania technologiczne związane ze „zmianą bazy surowcowej”. Było to gigantyczne zadanie , rozłożone na wiele lat, które ostatecznie zmieniło i unowocześniło produkcję amoniaku, a następnie nawozów sztucznych w ZAK .W 1976 r. służbowo przeniesiony do ZCh Police, ponownie oddawał swoje doświadczenie zawodowe w przygotowaniu kolejnych instalacji do uruchomienia produkcji nawozów. Był tym który szukał nowych zadań i celów w swojej pracy zawodowej. W roku 1978r. zostaje Dyrektorem Zakładów „BORYSZEW – ERG” w Sochaczewie i całe swoje doświadczenie zawodowe i umiejętności poświęcił temu zakładowi. W 1990 r. przeszedł na emeryturę.
Obok działalności zawodowej, już od 1955r był członkiem SITPChem. Był Prezesem SITPChem Oddział w Puławach, a po powrocie do Kędzierzyna w latach 1972 do 1974 Prezesem Oddziału SITPChem w Kędzierzynie, a potem przez kolejne 20 lat był członkiem Zarządu Głównego SITPChem. W BORYSZEW – ERG założył Oddział Stowarzyszenia i inspirował jego działalność .
W latach 1980 do 1987 był wiceprezesem Zarządu Głównego SITPChem. Działał też w strukturach FSNT-NOT. Reprezentował SITPChem w Kongresach Techników Polskich . W trudnych latach 1984 – 1987 działał w Komisji Doskonalenia Form Działalności Federacji FSNT NOT.

Ukoronowaniem działalności zawodowej i stowarzyszeniowej kol. Szawłowskiego było przyznanie Mu Medalu im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego (1990) i Tytułu Honorowego Członka SITPChem (1984).
Swoją pracą zawodową i zaangażowaniem w sprawy Stowarzyszeń inżynierów zasłużył na miano wybitnego. Dziękujemy!

(inf. ZG SITPChem, 23.12.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.