ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Z życia FATIPEC

Z życia FATIPEC

Jednym z istotnych obszarów aktywności SITPChem jest działalność międzynarodowa. Od roku 1992 SITPChem jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) – www.fatipec.com z siedzibą w Paryżu która założona została w 1950 r. w Genewie.
Prezydium FATIPEC (Executive Committee) spotkało się w dniu 3 października 2023 w Avignon (Francja). Odbędzie się tam kolejny kongres ETCC2024 w dniach 23-25 września 2024 w Pałacu Papieskim, w którym część sal przystosowano do organizacji konferencji.
W ramach wizyty zwiedziliśmy to centrum kongresowe i przedyskutowaliśmy sprawy związane z organizacja tego kongresu. Prezydium zaakceptowało warunki współpracy organizacyjnej francuskiego stowarzyszenia AFTPVA z zarządem FATIPEC w organizacji kongresu, w tym merytoryczny udziału członków Europejskiego Komitetu Naukowego (ESC).
Prezydium FATIPEC podjęło ponadto dalsze ustalenia, w tym m.in.:
• Organizacje w kolejnych latach konferencji z udziałem młodych naukowców z krajów członkowskich
• Aktualizacje szczegółowych informacji o konferencjach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenia członkowskie
• Organizację kongresu ETCC w roku 2026 w Atenach
• Zintensyfikowanie współpracy naukowo-technicznej z instytutami, centrami badawczymi, uczelniami w każdym kraju członkowskim
• Promocje działalności FATIPEC w czasopismach fachowych
• Aktualizacja statutu, w tym rejestracje zmian w prefekturze paryskiej
• Wprowadzenie aktywności w mediach społecznościowych – LinkedIn
• Archiwizowanie programów i wystąpień z poprzednich i kolejnych kongresów
• Kontynuacja bieżących informacji w „Fatipec News” na stronie internetowej
• Kontakty ze stowarzyszeniami w Portugalii, Hiszpanii, Serbii i in. w sprawie zachęcenia do udziału w pracach FATIPEC
• Sprawy finansowe, budżet, inwestycje itp.
• Aktywność w światowej Federacji CSI (Coatings Societis International)
• Nadzór spraw naukowych kongresu przez Europejski Komitet Naukowy FATIPEC (European Scientific Committee –ESC) w którego skład wchodzą naukowcy z wszystkich krajów członkowskich.

SITPChem aktywnie uczestniczy w bieżących, merytorycznych pracach federacji FATIPEC. W dniach 12-14 lipca 2022 w Krakowie zorganizowaliśmy ETCC2022 (www.etcc2022.org)
Prezentacje kongresowe dotyczyły najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów. Wygłoszono 112 referatów w 5 równoległych sesjach (w tym 3 plenarne) oraz przedstawiono 60 posterów tematycznych. Swoje firmy zaprezentowało 15 wystawców z 7 krajów. W kongresie wzięło udział ponad 350 uczestników z 26 krajów całego świata (w tym m.in. USA, Iran, Chiny, Brazylia, Indie i inne). W dzień poprzedzający kongres zorganizowaliśmy sesję: „Summer School” dedykowaną młodym naukowcom (wygłoszono 8 wykładów. Uczestniczyło 60 osób z wielu krajów).
Przyznano nagrody FATIPEC po 1000 Euro w kategoriach:
– za najlepszy referat kongresu
– za najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat)
-za najlepszy referat w tematyce ekologicznej
FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w kongresie dla 1 młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego.
W roku 2021 SITPChem wspólnie z zarządem FATIPEC zorganizował Sympozjum: „Paints and Coatings Visions”. Referaty wygłoszone przez młodych naukowców (wiek do 35 lat) z 8 krajów: Niderlandy, Iran, Niemcy, Polska, Ukraina, Czechy, Włochy, Rosja. Prezentacje udostępniliśmy w ramach sesji SITPChem „Przyjazna Nauka”.
Jeszcze wcześniej, w roku 2006 SITPChem wraz z węgierskim stowarzyszeniem MKE organizował kongres FATIPEC w Budapeszcie. Było to bardzo ważne międzynarodowe wydarzenie naukowe.
Władze FATIPEC wybierane są na 4-letnie kadencje.
W kadencji 2022-2026 funkcje wykonawcze pełnią:
• Prezydent – Michael Hilt, dyrektor instytutu w Stuttgarcie, reprezentujący niemieckie stowarzyszenie GDCH
• Sekretarz Generalny – Józef Kozieł, reprezentujący SITPChem
• Dyrektor Finansowy – Alain Lemor, przedsiębiorca, reprezentujący francuskie stowarzyszenie AFTPVA
• Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Naukowego ESC – Maria Zielecka, Pełnomocnik Dyrektora CNBOP, reprezentująca SITPChem

Obecnie w skład FATIPEC wchodzi 13 stowarzyszeń członkowskich reprezentujących kraje: Niemcy (2 stowarzyszenia), Francja, Szwajcaria, Belgia, Włochy, Holandia, Polska, Czechy, Grecja, Węgry, Iran i Ukraina (w roku 2022 Rosja zrezygnowała z członkostwa). Każdy kraj jest reprezentowany w zarządzie przez 1-2 osoby. FATIPEC jest także aktywnym członkiem światowej federacji CSI (Coatings Societies International).
Od ponad 30. lat SITPChem jest aktywnym członkiem FATIPEC poprzez pracę w zarządzie, prezydium oraz Europejskim Komitecie Naukowym. Przedstawiciel SITPChem Józef Kozieł w kadencji 2010-2014 pełnił funkcję Prezydenta FATIPEC, a od roku 2015 jest Sekretarzem Generalnym Federacji. Przewodniczącą Europejskiego Komitetu Naukowego (ESC) FATIPEC jest prof. dr Maria Zielecka.
Naukowcy z Polski od wielu już lat wygłaszają referaty na kongresach organizowanych od ponad 70 lat przez FATIPEC. Efektami dodatkowymi są wyróżnienia i nagrody za najlepsze referaty a także zaproszenia do prezentacji referatów na kongresach poza Europą, przykładowo w Argentynie, USA i in.
(opr. Józef Kozieł, listopad 2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.