ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przygotowania do ETCC2020

Przygotowania do ETCC2020

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org ) odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kongres organizowany jest od 70 lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (www.sitpchem.org.pl ), oraz Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com).  Zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata ułatwia fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji CSI – Coatings Societies International  (www.csi-coatings.org ).

W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz równoległe 3-4 sesje tematyczne, sesja posterowa, wystawy. Kongresowi towarzyszy także Sesja „Summer School” – z wykładami dedykowanymi studentom i młodym naukowcom.

Dzięki staraniom Pani dr Agnieszki Królikowskiej, członkini Komitetu Naukowego Kongresu, uzyskaliśmy zgodę prestiżowego czasopisma „Progress in Organic Coatings”
(www.journals.elsevier.com/progress-in-organic-coatings) (Journal Matrics: Cite Score: 3.70,  Impact Factor: 3.420,  5-Year Impact Factor: 3.334,  Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.348,  SJR: 0,822)  na publikowanie referatów z Kongresu ETCC2020, co stanowi dodatkową zachętę specjalistów i naukowców do wystąpienia na kongresie.

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów referatów lub posterów oraz rejestracji udziału w ETCC2020.

Szczegóły dostępne są na stronie kongresu:  www.etcc2020.org/en/congress/application-docs

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.