ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – członkiem PIPC

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – członkiem PIPC

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 19 lutego 2019 r. zostało przyjęte w poczet Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Uchwałę nr 01/02/2019 zatwierdził Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński.
Prezes PIPC wyraził przekonanie, że przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego będą aktywni w pracach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i w pracach Komisji Problemowych działających w PIPC i wydarzeniach organizowanych przez PIPC.


Deklaracja Przystąpienia SITPChem do PIPC

Inf. SITPChem, 19.02.2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.