ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

„Ochrona przed Korozją” na Liście Filadelfijskiej!

„Ochrona przed Korozją” na Liście Filadelfijskiej!

 

Szanowni Czytelnicy!

Ziściły się aspiracje Redakcji i Komitetu Naukowego naszego Miesięcznika: artykuły opublikowane na łamach OpK od początku 2017 roku są już indeksowane w bazie Web of Science (WoS). Dzięki kilkuletnim staraniom, nasz Miesięcznik znalazł się wśród czasopism Master Journal List (dawn. Thomson Reuters MJ List). Aktualnie baza prowadzona jest przez Clarivate Analytics). Dla porządku podajmy, że lista składa się z czterech tzw. indeksów, wśród których jest ten, do którego jesteśmy przypisani: Emerging Sources Citation Index. To nowopowstały indeks, prowadzony od 2015 roku. Otrzymujemy liczne zapytania i prośby o przybliżenie czytelnikom, na czym polega sukces Miesięcznika i jakich jego konsekwencji możemy oczekiwać. Dlatego spróbuję w największym skrócie na te pytania odpowiedzieć.

Nazwa „lista filadelfijska” – to zwyczajowa nazwa, która pojawiła się w Polsce ok. 20 lat temu, która dotyczy listy czasopism opracowanej i ciągle uaktualnianej przez Institute of Scientific Information (ISI) z siedzibą w Filadelfii. Oznacza ona listę czasopism z całego świata, które pozytywnie przeszły tzw. proces oceny i są uwzględniane w wykazach kilku światowych baz danych, spośród których największa – baza WoS – obejmuje m.in. 12 tys. tytułów czasopism indeksowanych. Częstotliwość cytowania w świecie artykułów z danego czasopisma (B) i całkowita liczba artykułów opublikowanych przez to czasopismo w danym okresie czasu (C) są miarą tzw. wskaźnika impact factor (IF), zdefiniowanego jako IF = B/C. Im większą wartość ma wskaźnik IF, tym większy prestiż i oddziaływanie danego czasopisma na środowisko nauki światowej. Warto wspomnieć, że obecnie indeks IF posiada zaledwie 147 polskich czasopism (wśród nich czasopisma „techniczne” stanowią wyraźną mniejszość). Od momentu wejścia na listę filadelfijską musi upłynąć ok. dwóch lat, by można było przypisać czasopismu wskaźnik IF (wówczas czasopismo wchodzi do bazy Journal Citation Reports).

Sukces Ochrony przed Korozją zawdzięczamy zwłaszcza faktowi częstego cytowania naszych artykułów publikowanych w poprzednich latach w OpK przez nas samych i przez autorów z zagranicy w najbardziej poczytnych światowych czasopismach korozyjnych, elektrochemicznych i materiałoznawczych. Od momentu przyznania czasopismu IF, niejako „z automatu” powinno ono znaleźć się na liście „A” MNiSW. Niemniej, w chwili obecnej, samo umieszczenie OpK na liście filadelfijskiej należy uznać za niezwykle znaczące osiągnięcie. Zespół Redakcyjny musi teraz podjąć wysiłek, by utrzymać i ugruntować pozycję Czasopisma. W największym skrócie, powinniśmy zabiegać, by Ochrona przed Korozją była jak najczęściej cytowana w pracach innych autorów (w tym spoza Polski), by poziom naukowy kwalifikowanych do druku artykułów był coraz wyższy (ograniczy to niestety liczbę artykułów kwalifikowanych do druku) i – do czego być może przywiązujemy mniejszą wagę – jako autorzy powinniśmy unikać nieuzasadnionych autocytowań (mogłoby to bowiem na pewien czas nawet pozbawić czasopismo wskaźnika IF). Na tę ostatnią kwestię zwracam szczególną uwagę, jako że ostatnio w nauce (nie tylko krajowej) pojawia się (zwłaszcza wśród młodych autorów) pokusa, by poprzez cytowanie prac własnych poprawiać sobie wskaźniki bibliometryczne (np. indeks Hirscha). Praktyka nieuzasadnionego autocytowania, mająca niewiele wspólnego z dobrymi obyczajami w nauce, w efekcie obniża pozycję czasopism.
Jako zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej OpK, deklaruję, że wspólnie z Panem Przewodniczącym, prof. Witoldem Gnotem, z Zespołem Redakcyjnym, kierowanym przez panią dr hab. Małgorzatę Zubielewicz i całym Komitetem Naukowym OpK będziemy dbać o wysokie notowania naszego Miesięcznika – czasopisma o ponad 60-letniej tradycji. Wysoka pozycja OpK, to także większa szansa na dotacje, szerszy dostęp czasopisma do odbiorców i autorów z zagranicy, czy wzrost prenumeraty. Wysoka ranga czasopisma to także zwiększone możliwości awansu zawodowego rodzimych autorów publikujących w nim artykuły.

W imieniu Komitetu Naukowego i Zespołu Redakcyjnego OpK, w nowym, 2018 roku życzę wszystkim Autorom i Czytelnikom Ochrony przed Korozją, wszystkim koleżankom i kolegom mającym, na co dzień do czynienia z wyzwaniami korozyjnymi i całemu Zespołowi Redakcyjnemu OpK wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów zawodowych, a nade wszystko – satysfakcji z publikowania w naszym Miesięczniku.

Prof. Henryk Bala

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.