ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Grupa Azoty – wyniki za 2016 rok

Grupa Azoty – wyniki za 2016 rok

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty w 2016 roku zanotowała przychody w wysokości prawie 9 mld PLN, wypracowując wynik EBITDA w wysokości ponad 1 mld PLN przy rentowności 11,2% oraz zysk netto w wysokości 375 mln PLN, z marżą na poziomie 4,2%.

– Rok 2016 był dla Grupy Azoty rokiem wyzwań, związanych ze zmianami w otoczeniu rynkowym. Pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej mamy poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i osiągniętych wspólnie wyników. Stabilne finanse Grupy Azoty pozwoliły spółce wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy i jednocześnie nie przestawać w wysiłkach we wdrażaniu rozpoczętych i przygotowywaniu kolejnych ambitnych planów inwestycyjnych – mówi prezes zarządu Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku wyniosły prawie 9 mld zł wobec nieco ponad 10 mld zł w roku 2015. Z perspektywy obszarów biznesowych, siłą napędową Grupy Azoty w minionym roku był Segment Agro, który wypracował 57% przychodów całej grupy kapitałowej. Drugim co do wielkości w skonsolidowanych przychodach był Segment Chemia, którego udział w przychodach ukształtował się na poziomie 25,6%. Segment Tworzywa nie zmienił swojej pozycji w strukturze przychodów i tak jak przed rokiem wyniósł prawie 13 %. Z kolei przychody w Segmentach Energetyka i Pozostałe stanowią odpowiednio 2,7% i 2,1% całości osiągniętych w ubiegłym roku przychodów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w skonsolidowanym dostępnym na stonie http://tarnow.grupaazoty.com/index38b02.html /Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

(http://grupaazoty.com/pl/wydarzenia/c/18/wyniki-17-04-28.html, 25.05.2017)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.