Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

GEOSTRATEG VIII – informacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Przeczytaj więcej

Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa – informacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Komisja Europejska otworzyła pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa. Na konkursy w latach 2021-2022 Komisja przeznaczyła 14,7 mld euro. Inwestycje te mają przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową Europy oraz przyczynić się do trwałej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.

Przeczytaj więcej

Produkcja sprzedana polskiego przemysłu chemicznego za 2020 r. – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny przedstawił zaktualizowane dane za 2020 r. dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu, w tym chemicznego. Publikacja zawiera wskaźniki odnoszące się do pełnej zbiorowości.

Przeczytaj więcej

Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

W Sejmie powołano Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego. Jego powstanie jest wynikiem wielomiesięcznych starań Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). Pierwsze posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na 27 lipca br.

Przeczytaj więcej

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC w Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2021-2025.

Dr inż. Tomasz Zieliński, w Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2021-2025. Więcej o nowych władzach Krajowej Izby Gospodarczej: https://kig.pl/o-kig/o-nas/wladze/rada/

(więcej na https://www.pipc.org.pl/aktualnosci/ 11.08.2021)

III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (III PSSCh) – z patronatem SITPChem

W dniach 18-19. września 2021 r. Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego organizuje III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (III PSSCh) w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem on-line 20 lipca 2021 r.

20 lipca br. odbędzie się ważne posiedzenie ZG SITPChem.

Na tym posiedzeniu omówione będą ostateczne wersje rachunku zysku i strat oraz bilans dla ZG SITPChem i dla całego  Stowarzyszenia, jak również Sekretarz Generalny przedstawi informację finansową dotyczącą całego Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej

70 lat STILON Gorzów

Rok 2021 w Gorzowie Wielkopolskim i regionie to ROK PAMIĘCI – 70 lat od chwili  uruchomienia przemysłowej produkcji włókien syntetycznych z Poliamidu 6- wielka to była
7 lipca 1951 uroczystość z udziałem Premiera Józefa Cyrankiewicza.

Przeczytaj więcej

Przyjazna Nauka – cykl wykładów

Oddział SITPChem w Cieszynie zorganizował na przełomie 2020/2021 cykl wykładów prowadzonych zdalnie przez wybitnych fachowców – profesorów, inżynierów, naukowców. Tematyka wykładów pozwalała na zainteresowanie nie tylko fachowców fanów chemii, ale wszystkich ciekawych świata, zainteresowanych rozwojem nauki i cywilizacji.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 90-lecia IWNiRZ

21 marca br. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania uroczyście obchodził Jubileusz 90-lecia istnienia. Gratulacje!

Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Instytutu, dr hab. Małgorzata Łochyńska.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.