Czcionka
imageimage
Misją Stowarzyszenia jest propagowanie/upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inżynierów i techników i przemysłu chemicznego.

logo-sitpechem-miniatura

 Witamy a stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej organizacji  z 85-letnią tradycją, która propaguje wiedzę inżynierską i dba o wzajemną jedność interesów –  kadry inżynierskiej i   przemysłu chemicznego w Polsce.

27 listopada 2012 roku w sali Rotundy Muzeum im. Jana Pawła II Kolekcji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie nasze Stowarzyszenie - obchodziło Jubileusz 85-lecia. Obchodom Jubileuszu 85-lecia towarzyszyła konferencja naukowa „Odzysk energetyczny i recykling odpadów tworzyw polimerowych jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju Polski”.

Ramy działania Stowarzyszenia określa Statut SITPChem przyjęty po zmianach podczas XXVIII WZ SITPChem w Tarnowie, 21 października 2006 r. i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, XXII Wydział Gospodarczy KRS, 30 lipca 2007 r.).

Najwyższą władzą SITPChem jest Walny Zjazd. 30 Walny Zjazd SITPChem odbywał się w Cieszynie, od 24 do 26 września 2014 r. Kończył kadencję 2010-2014 i rozpoczynał bieżącą 4-letnią kadencję WZ SITPChem wybierał Prezesa Zarządu Głównego – prof.dr.hab.inż.Jacka Kijeńskiego i naczelne organy SITPChem w kadencji 2014-2018. 30.WZ SITPChem przyjął Uchwałę, która wyznacza najważniejsze pola aktywności Stowarzyszenia na całą kadencję.

Ważnym i bezprecedensowym osiągnięciem SITPChem jest 20-tomowe wydawnictwo pt. Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego (ISBN 83-903724-0-1 całość). Obejmuje ono historię poszczególnych branż przemysłu chemicznego – od początków istnienia aż do roku 2010.  

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2016 r. zmarł

dr hab. inż. Marian GROBELNY

współpracownik miesięcznika CHEMIK od 1959 roku,

w latach 1966-1982 redaktor naczelny.

Swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą zawsze wspierał redakcję

Jako redaktor, recenzent, tłumacz, autor publikacji.

Przyjaciel redakcji – najbardziej doświadczony i najbardziej wytrwały.

Żegnamy Go w smutku i zadumie

Kolegium Redakcyjne i Rada Programowa

miesięcznika CHEMIK

Msza żałobna odbyła się 9 sierpnia br. (wtorek) o godzinie 9.30 w Kościele pw. Świętej Rodziny przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach. 

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość, że

1 lipca 2016 r. w wieku 94 lat zmarła

dr nauk chemicznych Krystyna Światlak

 Członek Honorowy SITPChem

 

Dr Krystyna Światlak była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową Miasta Poznania i Diamentową Odznaką Honorową NOT. Była wybitnym Chemikiem, pracownikiem i działaczką społeczną.

Została pochowana 6 lipca br. na cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

Żegnamy Koleżankę oddaną idei Stowarzyszenia i Przyjaciela

 

Koleżanki i Koledzy

ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Ruszyły zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu na innowacje, organizowanego z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A., opolskiego Stowarzyszenia „Park Przemysłowy Metalchem”, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego oraz Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER. Projekt towarzyszy II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki (NTKM), która odbędzie się w październiku w Kędzierzynie-Koźlu. Mecenasem wydarzenia jest Grupa Azoty ZAK S.A.

Konkurs Forum Młodych Innowatorów, przeprowadzany pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”, ma na celu identyfikację i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie najlepszych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Tym samym promowane będą nowe idee, mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Projekty o charakterze innowacyjnym mogą zgłaszać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci i doktoranci do 30-go roku życia, najpóźniej do 31 lipca 2016 r. Weryfikacja i ocena pomysłów pozwoli na wyłonienie finalistów konkursu, a ostateczna klasyfikacja zostanie przedstawiona podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji NTKM.

Zasady konkursu Forum Młodych Innowatorów: http://konkurs-ntkm.pl; www.ntkm.pl/konkurs

 

(http://grupaazoty.com/pl/wydarzenia, 30. 06. 2016 r.)

Synthos S.A., ogłosił konkurs dla naukowców – badaczy w obszarze chemii. Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą wybitni polscy chemicy, wybierze osobę, która za swoje odkrycia naukowe otrzyma nagrodę w wysokości miliona złotych. To pierwszy w historii polskiej nauki konkurs, w którym do wygrania jest taka kwota. Zgłoszenia do Synthos Chemical Award będą przyjmowane już od 1 maja.

Konkurs Synthos Chemical Award skierowany jest do osób, które nie ukończyły 50. roku życia, posiadają obywatelstwo polskie i dokonały odkrycia naukowego, które zostało wdrożone lub ma szansę na wdrożenie i może przyczynić się do rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

Kapitułę Konkursu tworzą wybitni polscy naukowcy – prof. Stanisław Penczek (przewodniczący), prof. Karol Grela, prof. Bogdan Marciniec, prof. Krzysztof Matyjaszewski, prof. Mieczysław Mąkosza – oraz przedstawiciele Synthos S.A..

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 maja do 31 lipca 2016 roku, a zwycięzcę poznamy podczas uroczystej gali w lutym 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym regulamin i zasady zgłoszeń, dostępne są na oficjalnej stronie: www.synthosaward.com

Kongres PIPC „Polska Chemia’2016” będzie obradował od 12 do 16 czerwca br. w Krakowie. W bogatym programie Kongresu zaplanowano także sesję przygotowaną merytorycznie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Sesję 7: Rozwój kadr w przemyśle chemicznym – 16 czerwca br. w czasie 13.45 – 14.45.

Tematyka sesji obejmuje dwie prezentacje oraz – w miarę możliwości czasowych - podsumowującą dyskusję:

Kształcenie inżynierów – labirynt wpisany w trójkąt świat-ambicje-możliwościprof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes ZG SITPChem, Warszawa

Współpraca Grupy Azoty S.A. ze szkołami i uczelniami w Regionie Małopolskim - mgr Rafał Bednarczyk – Dyrektor Biura Zarządzania Personelem Grupa Azoty SA

Zapraszamy do wysłuchania wykładów i szerokiej dyskusji o kadrach dla przemysłu chemicznego.

 

   

Strona 1 z 3

Login