Witamy na stronie SITPChem
   
Czcionka
imageimage
Misją Stowarzyszenia jest propagowanie/upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inżynierów i techników i przemysłu chemicznego.

logo-sitpechem-miniatura

 Witamy a stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej organizacji  z 85-letnią tradycją, która propaguje wiedzę inżynierską i dba o wzajemną jedność interesów –  kadry inżynierskiej i   przemysłu chemicznego w Polsce.

27 listopada 2012 roku w sali Rotundy Muzeum im. Jana Pawła II Kolekcji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie nasze Stowarzyszenie - obchodziło Jubileusz 85-lecia. Obchodom Jubileuszu 85-lecia towarzyszyła konferencja naukowa „Odzysk energetyczny i recykling odpadów tworzyw polimerowych jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju Polski”.

Ramy działania Stowarzyszenia określa Statut SITPChem przyjęty po zmianach podczas XXVIII WZ SITPChem w Tarnowie, 21 października 2006 r. i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, XXII Wydział Gospodarczy KRS, 30 lipca 2007 r.).

Najwyższą władzą SITPChem jest Walny Zjazd. 30 Walny Zjazd SITPChem odbywał się w Cieszynie, od 24 do 26 września 2014 r. Kończył kadencję 2010-2014 i rozpoczynał bieżącą 4-letnią kadencję WZ SITPChem wybierał Prezesa Zarządu Głównego – prof.dr.hab.inż.Jacka Kijeńskiego i naczelne organy SITPChem w kadencji 2014-2018. 30.WZ SITPChem przyjął Uchwałę, która wyznacza najważniejsze pola aktywności Stowarzyszenia na całą kadencję.

Ważnym i bezprecedensowym osiągnięciem SITPChem jest 20-tomowe wydawnictwo pt. Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego (ISBN 83-903724-0-1 całość). Obejmuje ono historię poszczególnych branż przemysłu chemicznego – od początków istnienia aż do roku 2010.  

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność

25 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, posiadającą walory zastosowania w przemyśle, wykonaną w roku akademickim 2014/2015.

 

Inżynierowie i technicy przemysłu chemicznego w Policach są gotowi do szerokiej współpracy, co zadeklarowali na integracyjnym spotkaniu z zarządem Firmy, 18 listopada br. w Policach. 

- Ma Pan do dyspozycji niemal stu praktyków znających policką Spółkę od podszewki. Niech Pan powie, czego Pan potrzebuje Panie Prezesie? - z taką propozycją zwrócił się do prezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A. dr. Wojciecha Wardackiego Prezes polickiego Oddziału SITPChem,  Krzysztof Dziarnowski podczas tego spotkania.

Zarząd Główny SITPChem i Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach, wspólnie z Radą Miejską FSNT-NOT w Gliwicach, zapraszają na

 XXII Konferencję naukowo-techniczną

„Przemysł Chemiczny – wyzwania
i bariery”, z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce.

Ustroń Jaszowiec, 13 – 15 grudnia 2016 r.

1   16 listopada br. w Domu Technika w Łodzi odbyło się uroczyste zebranie z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału     SITPChem. Zebranie prowadził Prezes, Eugeniusz Kulczycki w towarzystwie prof. Henryka Bema i Jerzego Leo z Politechniki Łódzkiej. Szczególną atmosferę spotkania podkreślała obecność zarówno Seniorów, jak i obecnie aktywnych członków Oddziału.

   Eugeniusz Kulczycki przypomniał historię Oddziału Łódzkiego i najbardziej zasłużonych jego Członków, a wśród nich Stanisława Piętę, byłego Prezesa i Przyjaciela oraz Bogdana Kuranta, rozpoczynającego pracę w Stowarzyszeniu właśnie w Oddziale w Łodzi, a potem wieloletniego Sekretarza Generalnego ZG SITPChem i Dyrektora Muzeum - Kolekcji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie.

Wspaniałe osobiste wspomnienia z pierwszych chwil powstawania Oddziału przekazała kol. Zofia Jurkowska-Wieczorek, a okolicznościowy wiersz z okazji Jubileuszu odczytał Autor – Eugeniusz Kulczycki.

Z okazji wspaniałego Jubileuszu, przekazujemy gratulacje i najlepsze życzenia wielu następnych sukcesów i takiej samej, jak teraz przyjaźni. 

   

Strona 1 z 4

Login