ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Kierunki kształcenia na 

Wydziale

Chemicznym

Politechniki Śląskiej

Technologia chemiczna (I i II stopień)

Czy interesuje Cię co oferuje współczesna chemia? Czy gaz łupkowy jest przyszłością naszego kraju i co wytwarza się w największych zakładach chemicznych w Polsce i na świecie?
Jeśli tak – ten kierunek jest dla ciebie!
Nie tylko uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania. Będziesz mógł stać na czele największych instalacji chemicznych, stanowić o tym co i w jaki sposób będzie produkowane w przyszłości, tworzyć innowacyjne rozwiązania i technologie bądź kontrolować jakość gotowych wyrobów. Twoim miejscem pracy mogą stać się rafinerie chemiczne, firmy produkujące kosmetyki, farmaceutyki, nawozy, polimery, czy też działy badawczo-rozwojowe czołowych producentów chemikaliów.

Inżynieria Procesowa i Aparatura Przemysłowa (I i II stopień)

Podstawowym założeniem dla nowotworzonego kierunku jest uwspółcześnienie i uatrakcyjnienie dotychczasowej formy kształcenia przez wprowadzenie kształcenia w zakresie profesjonalnych, numerycznych technik wspomagania projektowania.
Kształcenie w ramach przedmiotów o charakterze podstawowym i teoretycznym, dające min. umiejętności prowadzenia badań naukowych, zostało w znaczący sposób uzupełnione o wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik i narzędzi wspomagania projektowania, w tym inżynierii wspomaganej komputerowo (ang. Computer Aided Engineering, CAE), wspomaganego komputerowo projektowania (ang. Computer Aided Design – CAD) czy numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD).
Umiejętności takie, oparte na ugruntowanej wiedzy w zakresie inżynierii procesowej i technologii chemicznej odpowiadają bieżącym potrzebom rynku pracy, zarówno krajowego jak i zagranicznego.
Treści programowe wybranych przedmiotów uzgodnione zostały m.in. z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), zakładów przemysłowych czy biur projektowych. Dla podwyższenia jakości kształcenia zaplanowane zostały również bloki zajęć, w szczególności wykładów realizowanych przez specjalistów w zakresie projektowania, reprezentujących wyżej wymienione jednostki.

Technologia i Inżynieria Chemiczna (I i II stopień) – prowadzona w języku angielskim

Jeżeli zamierzasz połączyć swoje umiejętności językowe ze zdobywaniem wiedzy w zakresie chemii przemysłowej i inżynierii chemicznej to jest właśnie Twój kierunek. Masz okazję zapoznać się m. in. z zasadami zielonej chemii, katalizą, technologią chemiczną, biotechnologią i nanotechnologią. Poznasz metody syntezy, właściwości i zastosowania (nano)materiałów nieorganicznych i organicznych, w tym polimerowych.
If you are planning to combine language skills with learning in the field of industrial chemistry and chemical engineering, this is a great perspective for you. You have the opportunity to learn about the principles of green chemistry, catalysis, technology, biotechnology and nanotechnology. You will discover methods of synthesis, properties, and applications of inorganic and organic nanomaterials, including polymers.

Chemia (I i II stopień)

Kierunek chemia to dobry wybór dla osób, które interesują się szerokim wykorzystaniem wiedzy chemicznej w poprawie jakości i standardu życia.
W trakcie studiów prowadzone są specjalności, w ramach których studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu syntezy i analizy związków o potencjalnych właściwościach leczniczych, składników kosmetyków, suplementów diety oraz substancji wysokiej czystości stosowanych w analityce, diagnostyce czy przemyśle spożywczym. Studenci mają możliwość poznania biomateriałów degradowalnych i polimerowych materiałów „inteligentnych”, wrażliwych na bodźce zewnętrzne.
Dodatkowym atutem jest blok przedmiotów technologiczno-inżynierskich, dzięki którym nasi absolwenci po 7 semestrach uzyskują tytuł inżyniera.
Absolwenci znajdują pracę w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych, diagnostycznych; w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych; w branży powłok, farb i lakierów oraz w jednostkach badawczych w kraju i za granicą.

Biotechnologia (I i II stopień)

Jako kierunek międzywydziałowy (prowadzony przez specjalistów z wydziałów: Chemicznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki) pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy w szerokim zakresie zagadnień podstawowych oraz praktycznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem procesów biotechnologicznych.
Nasi Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych i nowoczesnych klinikach (w kraju i za granicą), jak również w firmach biotechnologicznych i bioinformatycznych związanych z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym, ochroną środowiska, medycyną i innych.

Informacje na http://www.polsl.pl/Wydzialy/RCh/
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.