ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Gliwickie Dni Nauki i Techniki

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach powróciła do organizowania „Dni Nauki i Techniki”. Współorganizatorami tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 70-lecia SITPChem w Oświęcimiu

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu odbyły się główne uroczystości poświęcone Jubileuszowi 70-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu.

Na początek zebranym przedstawiony został pokaz multimedialny wybranych zdjęć z 70-letniej historii Oddziału.

Przeczytaj więcej

Konferencje SITPChem

W kalendarzu chemików kwiecień i maj każdego roku, od ponad 20. lat, są zarezerwowane dla co najmniej dwóch ważnych konferencji organizowanych przez SITPChem:
ANTYKOROZJA – w kwietniu w Ustroniu i Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – w maju w Krynicy.

Przeczytaj więcej

Dzień Chemika’2017 w Oddziale SITPChem w Warszawie

22 maja br. w Sali Kominkowej restauracji „Avangarda” w Warszawskim Domu Technika NOT, Zarząd Oddziału SITPChem w Warszawie i Zarząd Koła Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zorganizowali spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Chemika (obchodzonego w pierwszą niedzielę czerwca).

Przeczytaj więcej

List intencyjny w sprawie współpracy SITPChem z Politechniką Warszawską

19 kwietnia br. w Warszawie pomiędzy SITPChem a Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej został podpisany List intencyjny w sprawie woli współpracy w zakresie m. in. uczestnictwa zespołów badawczych i pracowników Stron w projektach międzynarodowych oraz programach badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez Unię Europejską; transferu technologii oraz wdrożenia projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka-gospodarka; udoskonalania procesów kształcenia PW w celu wzrostu potencjału kapitału ludzkiego i kompetencji absolwentów uczelni na rynku pracy; organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych na posiadanym potencjale kadrowym i aparaturowym Stron; przyjmowania studentów Wydziału Chemicznego PW na praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne związane z wykonywaniem prac dyplomowych.

Przeczytaj więcej

Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem

19 kwietnia 2017 r. odbyły się posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem. Podczas Prezydium, najważniejsze sprawy związane były z ostatecznym już zatwierdzeniem projektu planu pracy’2017 oraz wniosków o odznaczenia dla Koleżanek i Kolegów, które rozpatrywała Komisja Nagród i Odznaczeń SITPChem.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 90-lecia SITPChem

2017 rok jest czasem świętowania 90-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej. SITPChem jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r.,

Przeczytaj więcej

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPChem

Obchody Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia poprzedzi Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPChem, zwołany dla zatwierdzenia nowego Statutu SITPChem. Wobec zmiany ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw”, artykuł 8 nowej ustawy daje stowarzyszeniom 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji na niezbędne dostosowanie statutów.

Przeczytaj więcej

Strona internetowa Stowarzyszenia Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego

15 kwietnia br. uruchomiona została nowa strona internetowa Stowarzyszenia www.sitpchem.org.pl
Łatwo można teraz zdobyć informacje o aktywności Chemików, adresy i niezbędne linki, a także skorzystać z informacji prezentowanych w zakładce Aktualności.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.