ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Zaproszenie do SITPChem dla osób realizujących doktoraty wdrożeniowe

W doktoratach wdrożeniowych liczy się każda działalność doktoranta, w tym przynależność do SITPChem – co roku składa się sprawozdanie z postępów pracy oraz z wszelkiej działalności, a przynależność do SITPChem jest dodatkowo punktowana.

Przeczytaj więcej

XXII Konferencja Ochrona Środowiska Nauka i Przemysł dla ochrony Ziemi 25-27 października 2023

XXII Konferencja Ochrona Środowiska, organizowana przez gliwicki Oddział SITPChem, będzie obradowała w Ustroniu od 25 do 27 października 2023 r.

Przewodniczącym Komitetu programowo-naukowego Konferencji jest
prof. 

Przeczytaj więcej

XV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały węglowe i kompozyty polimerowe Ustroń, 17 – 20 października 2023

ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Węglowe, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków, Sekcja Węglowa i Sekcja Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Przeczytaj więcej

Ścieżki ludzkiego myślenia – SITPChem oddział GLIWICE

SITPChem Oddział Gliwice przywraca, po pandemicznej przerwie, cykl wykładów i dyskusji pod wspólnym tytułem „Ścieżki ludzkiego myślenia”. Cykl ten ma z górą 40-letnią tradycję. Jeszcze we wrześniu br. 26

Przeczytaj więcej

Konkurs Inżynier Przemysłu Chemicznego 2023

Decyzją XXXII Walnego Zjazdu SITPChem, Zarząd Główny SITPChem począwszy od 2023 r. ustanowił coroczne wyróżnienie w postaci tytułu: Inżynier Przemysłu Chemicznego.

Po raz pierwszy Laureaci zostaną zaprezentowanii podczas Konferencji Przemysł Chemiczny, organizowanej przez SITPChem od 5 do 7 grudnia 2023 w Warszawie.

Przeczytaj więcej

Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY Warszawa 5-7 grudnia 2023

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego -SITPChem zaprasza do udziału konferencji naukowo-technicznej „Przemysł Chemiczny”
która odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2023 w budynku FSNT NOT w Warszawie.

Przeczytaj więcej

PRZEMYSŁ CHEMICZNY – wydanie 8/23

Co w numerze?

 • OD REDAKCJI
 • X KONGRES POLSKA CHEMIA
 • AKTUALNOŚCI
 • XXV POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
 • Z ŻYCIA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
 • Z ŻYCIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
 • XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII GOSPODARCZEJ
 • NAUKA I PRZEMYSŁ – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości
 • SOSEXPO 2023
 • Z PRASY ZAGRANICZNEJ
 • Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg biuletynu Urzędu Patentowego nr 28–31 z 2023 r.)
Przeczytaj więcej

VI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

VI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem odbyło się 31 lipca 2021 w Warszawie i zdalnie na platformie VMS-NOT.

Podczas posiedzenia, które prowadził prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak, po spełnieniu formalności związanych z przyjęciem porządku obrad, zatwierdzeniem protokołu z poprzedniego posiedzenia (25.05.2023) i omówieniu najważniejszych spraw organizacyjnych, kol. Sekretarz

Przeczytaj więcej

Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii za lata 2020-2022 rozstrzygnięty

Skład Jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii został ustalony na podstawie wskazań z tych Oddziałów, z których napłynęły zgłoszenia do Konkursu. Z siedmiu Oddziałów zgłoszono do składu Jury następujące osoby:
1) dr hab.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.