Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Trwają przygotowania do ETCC2020

19 września br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego Kongresu ETCC2020, któremu przewodniczyła przewodnicząca, dr hab. Maria Zielecka. 27 września br. w Gliwicach odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego ETCC2020, pod przewodnictwem mgr.

Przeczytaj więcej

SITPChem na 45. Dniach Nauki i Techniki w 2019 r. we Wrocławiu

Z wielkim uznaniem dla organizatorów, wskazujemy, że 45. Dni Nauki i Techniki we Wrocławiu będą przygotowywane także przez członków SITPChem z Wrocławia. Dalej podajemy PT Autorów i tytuły publikacji wraz z abstraktami, gratulując Koleżeństwu z Oddziału SITPChem we Wrocławiu pracy, wytrwałości, realizowania Misji Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej

Małopolska Uczelnia Państwowa – Gala wręczenia Laurów Uczelni 2019

Podczas uroczystości Pożegnania Absolwentów rocznika 2019, w dniu 17 października 2019 r. odbyła się pierwsza w historii Małopolskiej Uczelni Państwowej Gala wręczenia Laurów Uczelni 2019.

Przeczytaj więcej

Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie

Pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe (czwarta edycja) przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów. Studia dają wiedzę i wspierają karierę.

Przeczytaj więcej

Polskie Towarzystwo Chemiczne. Obchody 100-lecia istnienia.

2 września br. w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, przy Placu Politechniki w Warszawie, odbywały się uroczyste obchody 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, Warszawa, 2 września 2019r.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, siódme w bieżącej kadencji odbywało się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Najwięcej miejsca poświęcono omówieniu stanu realizacji przetargu dotyczącego „Projektu strategicznej ramy Kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRKChem), gdzie SITPChem jest podwykonawcą kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp.

Przeczytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej miesięcznika Przemysł Chemiczny

2 września br., po zakończeniu posiedzenia Prezydium ZG SITPChem, w Sali na wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskie odbyło się posiedzenie organizacyjne Rady Programowej miesięcznika Przemysł Chemiczny powołanej niedawno przez ZG SITPChem
Pełny skład Rady już publikowaliśmy w Aktualnościach SITPChem.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, Warszawa, 11 września 2019r.

11 września br. w budynku FSNT-NOT w Warszawie obradował Zarząd Główny SITPChem. Najważniejsze sprawy nawiązywały do uroczystości 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego i licznej delegacji przedstawicieli SITPChem; SITPChem przekazał poprzez

kol. Prezesa,

Przeczytaj więcej

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji opisuje, porządkuje i gromadzi kwalifikacje w publicznym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. To rozwiązanie systemowe ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce – wprowadza jednolite standardy sprawdzania i porównywania kompetencji, które efektywnie wspomogą pracę działów HR.

Przeczytaj więcej

Wrześniowe wydanie miesięcznika Ochrona przed Korozją

W najnowszym wydaniu miesięcznika Ochrona przed Korozją (9/2019) wiele interesujących artykułów, informacji o produktach, wydarzeniach, wydawnictwach, a wśród nich m. in.:
Nowa generacja antykorozyjnych gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach ochronnych, użytkowych i ekologicznych
– DOI:10.15199/40.2019.9.1

Nowe powłoki z dodatkiem pigmentu na bazie kompozytu polianiliny z rdzeniem i nanotlenkiem tytanu(IV) do zastosowań antykorozyjnych
– DOI:10.15199/40.2019.9.2

Powłoki przyszłości

25 największych producentów farb w Europie – ranking 2019


Pigmenty antykorozyjne nowej generacji, niewymagające oznakowania o składnikach niebezpiecznych, do receptur farb ekologicznych

Laboratorium wzorcująco-badawcze Agencji Anticorr Gdańsk.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.