ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

VI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

VI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem odbyło się 31 lipca 2021 w Warszawie i zdalnie na platformie VMS-NOT.

Podczas posiedzenia, które prowadził prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak, po spełnieniu formalności związanych z przyjęciem porządku obrad, zatwierdzeniem protokołu z poprzedniego posiedzenia (25.05.2023) i omówieniu najważniejszych spraw organizacyjnych, kol. Sekretarz

Przeczytaj więcej

Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii za lata 2020-2022 rozstrzygnięty

Skład Jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii został ustalony na podstawie wskazań z tych Oddziałów, z których napłynęły zgłoszenia do Konkursu. Z siedmiu Oddziałów zgłoszono do składu Jury następujące osoby:
1) dr hab.

Przeczytaj więcej

XXII Konferencja Ochrona Środowiska USTROŃ 25-27.10.2023

XXII Konferencja Ochrona Środowiska, organizowana przez gliwicki Oddział SITPChem, będzie obradowała w Ustroniu w Beskidzie Śląskim,
od 25 do 27 października 2023 r.

Przewodniczącym Komitetu programowo-naukowego Konferencji
jest prof. dr hab.

Przeczytaj więcej

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 7/23 co w numerze?

▶️Od redakcji

▶️Napoje butelkowane odchodzą od chemii

▶️Aktualności

▶️Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

▶️Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

▶️Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

▶️Konferencje

▶️Z półki księgarskiej

▶️Z prasy zagranicznej

▶️Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg biuletynu urzędu patentowego nr 24–27 z 2023 r.)

Przeczytaj więcej

Wielki sukces polskiego licealisty

Michał Lipiec, uczeń V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, dokonał rzeczy niemal niemożliwej, zdobywając aż trzy medale na trzech różnych międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych w zaledwie trzy tygodnie.

Przeczytaj więcej

Szósta rocznica śmierci Jerzego Paprockiego

Jerzy Paprocki (1932 – 2017)

21 sierpnia minie szósta rocznica śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela, mgr. inż. Jerzego Paprockiego, Członka Honorowego SITPChem, Członka Honorowego Zarządu Głównego SITPChem, związanego ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1950 r.,

Przeczytaj więcej

Czasopismo Ochrona przed Korozją: 70 punktów MEiN, Journal Impact Factor 0,2

Czasopismo Ochrona przed Korozją otrzymało 70 punktów MEiN (wykaz czasopism i konferencji naukowych z dnia 18.07.2023).

Oznacza to, że artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie od stycznia 2023 r.

Przeczytaj więcej

100 punktów dla czasopisma Przemysł Chemiczny

Z przyjemnością pragniemy zakomunikować, że nasze czasopismo Przemysł Chemiczny decyzją MEiN na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, otrzymało w dniu dzisiejszym 100 punktów!

Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w naszym czasopiśmie od 1 stycznia 2023 r.

Przeczytaj więcej

Konferencja SITPChem od 5 do 7 grudnia br. w Warszawie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zaprasza do współpracy i udziału w Konferencji Przemysł Chemiczny w zabytkowym Budynku NOT w Warszawie, w dniach od 5 do 7 grudnia 2023 r.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.