ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny SITPChem jest pracownikiem etatowym i pełni funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników biura Zarządu Głównego. Sekretarz Generalny SITPChem odpowiada przed Prezydium ZG i Zarządem Głównym za całokształt pracy biura Zarządu Głównego i agend SITPChem. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności Sekretarza Generalnego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Sekretarz Generalny w kadencji 2018-2022:
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.