Autor: admin

Dr Sebastian Jurczyk – młodym naukowcem z Polski na ETCC2020

Dr Sebastian Jurczyk jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (kierunek: chemia). Od 2011 roku pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach.

Przeczytaj więcej

Newsletter NCBR

NCBR – Razem damy radę – przedłużono nabory we flagowych konkursach, spotykania z Wnioskodawcami online, uelastycznione podejście do rozliczania projektów, zdalne szkolenia.

NCBR podejmuje serię działań redukujących zagrożenia oraz ograniczających skutki epidemii

Oświadczenie dyrektora Centrum, Wojciecha Kamienieckiego, dotyczące działań, jakie NCBR podejmuje w obliczu sytuacji w kraju: https://www.ncbr.gov.pl/

Przeczytaj więcej

XXIV Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Zarząd Tarnowskiego Oddziału SITPChem – główny orgnizator dorocznej konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – na posiedzeniu w 12.03.2020 r., z powodu zagrożenia koronawirusem, podjął decyzję o przełożeniu majowej XXIV edycji Konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym na termin 30.09.-2.10.2020

Przeczytaj więcej

Odwołane posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem

Wobec zagrożenia koronowirusem i podjętych przez Rząd RP ograniczeniach w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, ZG SITPChem odwołał posiedzenie Prezydium ZG SITPChem planowane na 16 marca br. w Warszawie

Przeczytaj więcej

Doroczne sprawozdanie z działalności SITPChem dla FSNT-NOT

W przygotowanym dla FSNT-NOT sprawozdaniu z działalności SITPChem w ub. roku wymieniono najważniejsze aktywności SITPChem, w tym realizację przez SITPChem, jako konsorcjanta kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp.

Przeczytaj więcej

Prace dyplomowe zgłoszone do Konkursu SITPChem w 2020 roku

Do tegorocznej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, zgłoszono 10 prac wykonanych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce w roku akademickim 2018/2019.

Przypomnieć trzeba, że celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.

Przeczytaj więcej

4 marca – Światowy Dzień Inżynierii

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera – święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

Przeczytaj więcej

Informacja o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Chemii

18 lutego br. odbyło się w Warszawie inauguracyjne spotkanie w/w Rady. Na spotkaniu przedstawiono aktualnych członków Rady, a Dyrektor Departamentu Wojciech Paluch z Ministerstwa Rozwoju wręczył pierwsze 12 nominacji.

Przeczytaj więcej

Profesor Józef Szarawara kończy 96 lat!

Z okazji Jubileuszu Prezes Jerzy Klimczak skierował do Profesora specjalny adres, w którym napisał m. in. Serdecznie gratulujemy i przekazujemy Panu Profesorowi najlepsze, najserdeczniejsze życzenia z okazji 96.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.