ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Autor: admin

Numerus Primus Inter Pares’2023 dla miesięcznika Przemysł Chemiczny

Konkurs jest organizowany przez FSNT-NOT; od ponad 30. lat. Jego celem jest wyłonienie najlepszego numeru czasopisma w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej oraz popularno-technicznej – z poprzedniego roku kalendarzowego.

Przeczytaj więcej

Jubileuszowa 30. Konferencja ANTYKOROZJA – już za nami

Sukcesem zakończyła się Jubileuszowa Konferencja ANTYKOROZJA. Sukcesem spotkania specjalistów w tej niezwykle ważnej dziedzinie, często niedocenianej a w istocie wpływającej na prawidłowe funkcjonowanie instalacji i całych obiektów przemysłowych.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

21 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Po zebraniu uczestnicy będą mogli dołączyć do Sesji posterowej, gdzie dyplomanci Wydziału będ prezentować wyniki badań uyskanych w trakcie realizacji prac magisterskich.

Przeczytaj więcej

CHEMIK – czasopismo naukowo-techniczne – Wydanie 1/2024

W wydaniu CHEMIK 1/2024 znajdziecie Państwo obszerny artykuł (I część) Profesora Jacka Kijeńskiego pt. Raport z 50-letniej podróży po chemii i okolicach. Część I. Na szlakach praktyki; to fantastyczne wspomnienia Profesora, który w kolejnych rozdziałach: Kto mi dał skrzydła?

Przeczytaj więcej

XXX Jubileuszowa ANTYKOROZJA

Organizatorzy XXX ANTYKOROZJI zapraszają do Ustronia od 14 maja br.

Spóźnialskich informujemy, ze ostatni czas na złożenie posteru i/lub referatu mija w piątek – 10 maja br. na adres

Przeczytaj więcej

Jubileuszowa Konferencja Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 5.0 – Gospodarka oparta na wiedzy

Jubileuszowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: „ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI W DOBIE PRZEMYSŁU 5.0 – Gospodarka oparta na wiedzy” odbędzie się 16.05.2024 r.. Celem, planowanej przez Instytut Nauk inżynieryjno-technicznych konferencji jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw szczególnie w kontekście zarządzania opartego na wiedzy.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 25 kwietnia w Ustroniu

Zarząd Główny SITPChem obradował 25 kwietnia 2024 w Ustroniu, w trakcie Konferencji Ochrona Środowiska, w dniu obchodów Jubileuszu Profesora Jacka Kijeńskiego. Zatem członkowie Zarządu Głównego mogli uczestniczyć wcześniej w obradach Konferencji, a potem w uroczystościach jubileuszowych i spotkaniu towarzyskim.

Przeczytaj więcej

Posiedzenia Prezydium i ZG SITPChem

XI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w kadencji 2022-26 obradowało 22.04.24 hybrydowo. Omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia, w tym m. in. najważniejsze związane z niezbędnymi zmianami w Statucie SITPChem; zaproponowano powołanie zespołu odpowiedzialnego za realizację tego zadania.

Przeczytaj więcej

Uroczystość 50-lecia pracy prof. Jacka Kijeńskiego

25 kwietnia 2024 r. w Ustroniu, podczas konferencji ZO SITPChem Gliwice, odbyła się uroczystość 50-lecia pracy prof. Jacka Kijeńskiego na Politechnice Warszawskiej – zorganizowana przez przyjaciół Profesora z Gliwickiego Oddziału SITPChem, którego Profesor jest członkiem od początku przynależności do Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej

Rok 2024 – rokiem pamięci gen. inż. Józefa Bema

Rok 2024 ustanowiony przez Radę Krajową Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT), Rokiem Pamięci gen. inż. Józefa Zachariasza Bema w 230. rocznicę urodzin bohatera trzech narodów: Polski, Węgier i Turcji, obfituje w liczne wydarzenia.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.