Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Dzień Chemika – 5 czerwca 2022 r.

Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Czerwiec każdego roku oznacza świętowanie Ludzi Chemii w Polsce – Dzień Chemika.
Dzisiaj polski przemysł chemiczny jest liderem w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przeczytaj więcej

75-lecie Oddziału SITPChem w Oświęcimiu

Z okazji Jubileuszu 75-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu, Prezes Jerzy Klimczak w liście gratulacyjnym napisał m. in : Czerpiąc z tradycji inżynierskiej największej niegdyś Firmy chemicznej w Polsce, i doświadczeń organizacyjnych Stowarzyszenia, Oddział SITPChem w Oświęcimiu jest przykładem bardzo umiejętnego ich wykorzystywania w bieżącej pracy i formułowaniu nowych wyzwań.

Przeczytaj więcej

Przyjazna nauka, wykład w trybie zdalnym.

Informacje o całym projekcie https://sitpchem.org.pl/przyjazna-nauka-cykl-zdalnych-wykladow/ .

Zapraszamy do udziału i dyskusji.

(inf. SITPChem, 25.05.2022)

Spotkanie w SITPChem Oddział w Puławach

W dniu 24 kwietnia br. w Puławach odbyły się spotkania Prezesa Zarządu Głównego SITPChem z pracownikami Biura O/SITPChem w Puławach z Zarządem Oddziału oraz z Dyrekcją Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Przeczytaj więcej

Ochrona przed Korozją – wydanie 5/2022

W majowym wydaniu miesięcznika zaprezentowano m. in.:

Strukturalne aspekty korozji zmęczeniowej ocynkowanych elementów złącznych
Powłoki cynkowe otrzymywane metodą bezkontaktowo-gazową na elementach gwintowanych
Wpływ obróbki elektrochemicznej w rozpuszczalniku eutektycznym oraz osadzenia powłoki zol-żelowej SiO2 na odporność korozyjną stali 316L  w roztworze Ringera
Najlepsze dostępne technologie do instalacji odpylania w cynkowniach i system MikroPul-Assist – monitoring zdalny w czasach zdalnej pracy
Leratens® AV Plus i Leratens® AV Ultra – wielofunkcyjne dodatki do kąpieli trawiących
Studia podyplomowe.

Przeczytaj więcej

Przemysł Chemiczny – wydanie 5/2022

W majowym wydaniu Przemysłu Chemicznego:

Artykuł promocyjny na temat technologii wytwarzania dendrytycznych proszków miedzi metodą RADO
Aktualności
Z życia SITPChem
Z życia PIPC
Konferencje
Z prasy zagranicznej
Patenty

oraz bardzo interesujące publikacje:

  • Zastosowanie naturalnych sorbentów w żywieniu świń jako metoda zmniejszania
    zanieczyszczeń z pomieszczeń hodowlanych
  • Wybrane zagadnienia eksploatacyjne agregatów absorpcyjnych
  • Chemiczne zanieczyszczenia powietrza uwalniane podczas prac w gabinetach
    kosmetycznych.
Przeczytaj więcej

Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA’2022

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki, po dwóch latach oczekiwania, odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu, od 25 do 27 kwietnia br. Organizatorami

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT w Koninie

12 maja 2022 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie  Komisji Ochrony Środowiska – dzięki pomocy Pani Pauliny Rachuby-Luteckiej – która reprezentuje w Komisji Terenową Jednostkę Organizacyjną NOT w Koninie.

Przeczytaj więcej

Seminarium popularno-naukowe w Gliwicach

18 maja br. w budynku NOT w Gliwicach odbyło się bardzo interesujące seminarium popularno-naukowe, przygotowane przez grupę członków SITPChem i SIMP. Podstawą do dyskusji były dwa fantastyczne wykłady naukowców z Politechniki Śląskiej:

„Mechatronika: systemy autonomiczne z opcjonalnym wsparciem zdalnego operatora” – prof. dr hab.

Przeczytaj więcej

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Terenowego SITPChem przy Oddziale SITPChem w Gliwicach

Od 10 do 25 maja br. w Kołach SITPChem odbywały się Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze, na których podsumowywano mijającą kadencję oraz wybrano nowe Zarządy i Delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Obrady Koła Terenowego (najliczniejszego w Oddziale w Gliwicach ), bardzo sprawnie poprowadziła kol. Anna

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.